Dr Sylwester Kowalski - strona 3

Koncepcja humanistyczna - Wiedza psychologiczna

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 679

35) Koncepcja humanistyczna to nowy, dopiero kształtujący się kierunek badań, zwany psychologią humanistyczną. Jego twórcy Masłow czy Rogers sformułowali wiele hipotez na temat natury ludzkiej, doświadczenia jednostki i jej motywacji. Wg nich siłą napędową działania człowieka jest jego dążenie do s...

Konformizm - Cechy osobowościowe

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1358

Konformizm Zjawisko konformizmu to dostosowanie własnego zachowania i sposobu myślenia jednostki do zachowania się i sposobu myślenia grupy. Konformizm rozumiany jest jako uleganie przez jednostkę naciskowi grupy, ma on pozytywne jak i negatywne znaczenie dla jednostki; pozytywne - bo konformizm to...

Mechanizm obrony - sposoby rozwiązywania konfliktów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546

Mechanizm obrony - sposoby rozwiązywania konfliktów Mechanizm samoobrony stanowi metodę radzenia sobie z konfliktami. Obrona ta obywa się poza ich świadomością. Mechanizmy te obniżają poziom lęku, który powstaje w sytuacji konfliktowej, chronią poczucie godności, pozwalają utrzymać wysoką samoocenę...

Negatywne postawy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 931

Negatywne postawy to takie, które prowadzą do zaburzeń i złego rozwoju dziecka: 1)postawa nadmiernie ochraniająca i nadopiekuńcza - nadmiar miłości rodzica, nadmierna troska i wścibstwo, przerost kontroli, hamowanie aktywności dziecka, rozwiązywanie za niego problemów powodują zaburzenia u dziecka....

Odporność psychiczna na sytuacje trudne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 861

Odporność psychiczna na sytuacje trudne Odporność psychiczna to zespół cech lub właściwości osobowości jednostki zapewniająca jej sprawne funkcjonowanie mimo działającego stresora lub stresorów. W skład zespołu cech osobowościowych wchodzi: wysoka pozytywna i adekwatna samoocena, pozytywny obraz wł...

Portret kliniczny człowieka (Kozielecki)

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1015

Portret kliniczny człowieka (Kozielecki) Portret quasi - kliniczny występuje w koncepcji psychodynamicznej. Człowiek jest istotą niedoskonałą i słabą, posiada działające w sobie ogromne siły wewnętrzne, których w zasadzie nie kontroluje. P...

Postawy pozytywne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

Postawy pozytywne: 1) postawa akceptacji - polega na przyjmowaniu dziecka takim jakie jest z jego wadami i zaletami, przejawianiu wobec niego pozytywnych uczuć i ich okazywaniu bez względu na zachowanie się dziecka - ono wie, że jest kochane. Efekty: kształtowanie się u dzieci pozytywnego obrazu wł...

Postawy rodzicielskie - Rola społeczna

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

postawy rodzicielskie Trzy definicje: I - to specyficzny rodzaj postaw, to występująca u rodziców tendencja do odrzucania dziecka, myślenia o nim i zachowania się werbalnego lub niewerbalnego w pewien określony sposób wobec niego; II - wg prof. Rembowskiego to stan gotowości oraz organizacji względ...

Proces indywidualizacji potrzeb

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868

26) Proces indywidualizacji potrzeb (prof. Obuchowski). Proces ten dzieli się na 3 fazy: - faza konkretyzacji potrzeby - organizm uczy się takich podstawowych zachowań, które zmierzają do przywrócenia stanu zachwianej równowagi w organizmie, np. potrzeba pokarmowa. Niezaspokojona potrzeba powoduje ...