Dr Sylwester Kowalski - strona 10

Patologia społeczna-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1561

PATOLOGIA SPOŁECZNA Społeczeństwo różni się, dlatego społeczność może istnieć w stworzonych przez siebie warunkach. Jeżeli jednostkę przeniesie się w inne warunki to znacznie ona przejawiać zjawiska patologiczne. Jeżeli jednostka poddana ciśnieniu fizycznemu psychicznemu może ona się wyzbyć cech cz...

Przyczyny powstawania konfliktów-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

Przyczyny powstawania konfliktów (rodzaje): Problemy interpersonalne - pojawiają się w reakcjach między ludzkich. Powoduje: emocje, stereotypy, uprzedzenia, błędne rozumowanie, zła komunikacja. Powstają gdy ludziom sprawę przysłania ocenianie innych. Konflikt informacji - pojawia się, gdy mamy pro...

Rodzaje więzi społecznych-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

RODZAJE WIĘZI SPOŁECZNYCH: GENETYCZNA (PIERWOTNA) Rodzina, sąsiedzi, grupa koleżeńska - najwięcej kontaktów. Powstaje i rozwija się na podłożu wspólnoty genetycznej (rodzina), ale częściej na bazie częstych, stałych, trwałych, silnych odniesieniach i związkach o emocjonalnym charakterze ( grupa że...

Sprzeczność interesów różnych grup społecznych-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

Sprzeczność interesów różnych grup społecznych Zróżnicowanie sytuacji społecznej i przynależność o różnych grup wywołują w społeczeństwie głębokie różnice i sprzeczności interesów, które powodują konflikt. Potrzeba - taki stan rzeczy, którego zaistnienia stanowi niezbędny warunek normalnego funkcj...

Więź społeczna-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

WIĘŹ SPOŁECZNA Więź społeczna to zorganizowany system stosunków, instytucji i środków kontroli społecznej, skupiający jednostki, grupy i inne elementy składowe zbiorowości w całość zdolną do trwania i rozwoju. Więź społeczna charakteryzuje każdą grupę społeczną. Uczestnicząc w różnych grupach jest...

Zbiorowości społeczne-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 679

Zbiorowości społeczne Zbiór społeczny - ogół ludzi posiadających jakąś wspólną cechę wyróżnioną prze obserwatora zewnętrznego bez względu na to czy ludzie Ci uświadamiają sobie posiadanie tej cechy. Kategoria społeczna - zbiór społec...

Etapy powstania więzi-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Etapy powstania więzi Styczność przestrzenna Spostrzeżenie przelotne Spostrzeżenie dokładne - może prowadzić do rozwoju więzi społecznych. Styczność przestrzenna to konieczność zauważania przestrzeni społecznej innych jednostek, spo...

Grupa społeczna-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

Grupa społeczna Pewna ilość osób (min. 3) powiązanych systemem warunków udogodnionych prze instytucje, posiadające pewne wspólne wartości i oddzielonych od innych zbiorowości zasadą odrębności - wg. J. Szczepańskiego Zbiór co najmniej trzech osób (w niektórych ujęciach dwóch), którego członkowie w...

Instytucja społeczna-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

Instytucja społeczna - osoba lub grupa osób, która ma materialne i niematerialne środki do realizacji założonych celów. Środki niematerialne to przede wszystkim wiedza i pomysły, a środki materialne to pieniądze i nieruchomości. Socjologia nie bada każdej instytucji oddzielnie, lecz podzieliła życi...

Socjologia a inne nauki społeczne - Antopologia kulturowa

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868

Socjologia a inne nauki społeczne różnice między socjologią a takimi naukami jak: historia politologia ekonomia są sprawa oczywistą natomiast między psychologią społeczną trwają dyskusje gdzie głównym tematem zainteresowania socjologii są grup...