Grupa społeczna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grupa społeczna-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Grupa społeczna Pewna ilość osób (min. 3) powiązanych systemem warunków udogodnionych prze instytucje, posiadające pewne wspólne wartości i oddzielonych od innych zbiorowości zasadą odrębności - wg. J. Szczepańskiego
Zbiór co najmniej trzech osób (w niektórych ujęciach dwóch), którego członkowie współdziałają ze sobą na zasadzie odrębności od innych, w celu zaspokajania własnych potrzeb , charakteryzujący się trwałą strukturą i względnie jednolitym systemem norm i wartości . A B C Elementy grupy: Członkowie Przedmioty materialne Wartości kulturowe Trwałe stosunki społeczne Co grupa daje członkom? Określa wzór fizyczny np. wygląd zewnętrzny Określa wzór moralny czyli zespół cech moralnych jakie członek powinien przejawiać w swoim postępowaniu Określa funkcje członka - zakres czynności wykonywanych dla utrzymania ciągłości życia grupy i dla jej rozwoju Zadania grupy Realizacja zadań grupowych wywołuje zjawisko woli zbiorowej grupy. Wola jest to suma dążeń członków grupy do realizowania zadań zbiorowych. Prowadzi do solidarności grupowej, która polega na poczuciu wspólności, identyfikacji własnych interesów z interesami całej grupy. Troska o warunki umożliwiające wykonania zadania należy do członka grupy Skład i struktura grupy Skład: członkowie i ich cechy osobiste lub społeczne. Struktura: układ elementów, nie tylko członków i zasada ich wzajemnego przyporządkowania. Struktura to budowa, oznacza w taki sposób ułożenia elementów składowych, aby mogły one wykonywać swoje funkcje, uzupełniając się tak aby grupa jako całość mogła się utożsamiać i rozwijać.
Przynależność do grupy Przynależność obiektywna - dokonywana na podstawie więzi tzn. przez styczności, stosunki, instytucje, wartości, uczestnictwo organizacji, społecznej grupy.
Przynależność subiektywna - subiektywna akceptacja wzorów zachowań, wzoru moralnego członka, identyfikacji z wartościami i celami grupy, solidarności z jej członkami, przywiązaniu emocjonalnym.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz