Dr Sylwester Kowalski - strona 11

Socjologia a wiedza potoczna

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1967

Socjologia a wiedza potoczna w. potoczna - zdroworozsądkowa Socjologia operuje w sferze zjawisk będących w większości przedmiotem codziennego doświadczenia wszystkich ludzi. Doświadczenie, które dostarcza surowce dla socjologicznych ustaleń to doświadczenie zwykłych ludzi nabywane w codziennym życi...

Socjologiczna koncepcja człowieka i społeczeństwa

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1057

Socjologiczna koncepcja człowieka i społeczeństwa W obrębie różnych teorii filozofii i socjologii można wyróżnić przynajmniej kilka koncepcji mających różne znaczenie i zasięg, a traktujące o roli i miejscu jednostki ludzkiej w społeczeństwie i roli społeczeństwa w kształtowaniu jednostki. Główne k...

Socjologiczna perpektywa poznawcza

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

Socjologiczna perspektywa poznawcza Nazwa socjologia pochodzi od łac. Societas - społeczeństwo oraz grec. - logos znaczy nauka. Termin ten wprowadzony do języka naukowego przez francuskiego filozofa Augusta Comte'a jest powszechnie stosowany...

Społeczne funkcje socjologii

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1484

Społeczne funkcje socjologii - poznawcze (naukowe, teoretyczne) - użytkowe (pragmatyczne) : diagnostyczna, prognostyczna, ideologiczna, socjotechniczna (inżynierska) Do użytkowych funkcji socjologii możemy zaliczyć: 1.Funkcję diagnostyczną - polegającą na odkrywaniu tzw. Problemów społecznych, cz...

Świat społeczny w oczach filozofów i początki

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Świat społeczny w oczach filozofów i początki Socjologia jako nauka, zaczęła się wyodrębniać z filozofii dopiero w I poł XIX w. Kwestie dziś zajmujące uwagę socjologów przedstawicieli innych nauk społ., przez stulecia podejmowane były i sz...

Uniezależnienie człowieka jako istoty pracującej

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

UNIEZALEŻNIENIE CZŁOWIEKA JAKO ISTOTY PRACUJĄCEJ i wytwarzającej od warunków przyrodniczych między nie może być całkowicie i bezwzględnie gdyż działalność ludzka bazuje na przyrodzie i odgrywa się w jej ramach w procesie wymiany materii między człowiekiem i przyrodą jak określa się wzajemne oddział...

Uwarunkowania ekonomiczne i kulturowe życia

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

Uwarunkowania ekonomiczne i kulturowe życia społ. przynależność człowieka do świata przyrody nie jest wyłącznym czynnikiem warunkującym jego działalność i życie społeczne gdyż człowiek nie tylko do natury ale w toku pracy uniezależnia się do niej przekształcając elementy w dobra materialne niezbęd...

Uwarunkowania przyrodnicze życia społecznego.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 560

Uwarunkowania przyrodnicze życia społecznego . Człowiek prócz tego, że jest istota społeczną, jest również częścią przyrody, jest istota biologiczną i razem z innymi istotami żywymi podlega prawom przyrodniczym. Jest zatem kwestią o znaczeniu fundamentalnym wyjaśnienie wzajemnych proporcji i relacj...

Zakresy i działy socjologii

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1148

Zakresy i działy socjologii Można wyróznić 2 dziedziny socjologii :ogólną i szczegółową. Ogólna bada podstawowe zjawiska i procesy społeczne odnoszące się do wszystkich dziedzin życia społecznego.Tradycyjnie w socjologii ogólnej wyróżniane są kierunki : teorie struktur społecznych i teorie zmian sp...

Obraz własnej osoby

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756

„ Ja” przyszłe, przeszłe, teraźniejsze Obraz własnej osoby: Ja przyszłe (11-12 r. ż.) ja teraźniejsze (7-8 r.ż.) ja przeszłe (9-10 r.ż.) Jako pierwsze powstaje „ja” teraźniejsze, później „ja” przeszłe, na końcu „ja” przyszłe. Człowiek jest więźniem przeszłości, to co działo się kiedyś może mieć w...