Dr Stanisław Bogaczewicz

note /search

Zagadnienia do egzaminu

 • Politechnika Wrocławska
 • Wodociagi i Kanalizacja
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1218

Zagadnienia egzaminacyjne zKanalizacji I (studia I stopnia, r. akad. 2020t2011) 1. Rys historyczny rozwoju kanalizacji 2. Uzasadnij cele stawiane kanaltzacji na terenach zwbantzowanych 3. Definicja i elemenĘ składowe systemukanalizacyjnego 4. Klasyfikacje systemów usuwania ścieków wg róźnych ...

Hydrologia i nauki o Ziemi - opracowanie pytań

 • Politechnika Wrocławska
 • Hydrologia i nauka o ziemi
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1386

HYDROLOGIA 1. Co to jest stan wody, do czego się on przydaje? Jest to wzniesienie zwierciadła wody w cieku ponad umowny poziom odniesienia. Dla uproszczenia zapisu wzniesienie zwierciadła wody liczymy od ustalonego „zera” wodowskazu. Taki pomiar nazywamy stanem wody, w odróżnieniu od poziomów liczo...

Pomiary stanów wody i natężenia przepływu-opracowanie - Wodowskazy

 • Politechnika Wrocławska
 • Hydrologia i nauka o ziemi
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1610

Pomiary stanów wody i natężenia przepływu. (techniki, przyrządy) Pomiary stanów wody Stan wody - wysokość zwierciadła wody ponad poziom (zerowy) porównawczy. Stany wody są podstawową charakterystyką hydrologiczną rzeki. Mierzy się je za pomocą...

Przebieg stanów wody-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Hydrologia i nauka o ziemi
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2632

Przebieg stanów wody wciągu roku może hyc przedstawiony graficznie w postaci wykresów przebiegu codziennych stanów wody, zwanych hydrogramami stanów wody. Wykresy te wykonywane w układzie osi współrzędnych prostokątnych przedstawiają zmienność stanów wody w funkcji czasu. Na wykresach tych wyraźnie ...

Projekt koncepcyjny ujęcia wody powierzchniowej-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1778

Politechnika Wrocławska Wydział Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Zespół Dydaktyczny Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków Politechnika Wrocławska Projekt z Hydrogeologii i ujęć wody Projekt koncepcyjny ujęcia wody powierzchniowej nr 28/2011/2012 Prowadzący: Wykonał...

Elementy bilansu wodnego-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Hydrologia i nauka o ziemi
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3094

8. Elementy bilansu wodnego Za pomocą równania bilansu wodnego można wyrazić cykl hydrologiczny. Składowe bilansu wodnego przedstawiają liczbowo poszczególne fazy obiegu wody. Bilans w...

Klasyfikacja modeli stosowanych w hydrologii-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Hydrologia i nauka o ziemi
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1442

Klasyfikacja modeli stosowanych w hydrologii Kryterium klasyfikacji Rodzaj modelu 1 Struktura modelu i przedmiot modelowania Modele pojedynczych procesów Modele komponentów Modele integralne Modele globalne 2 Stosowane metody badawcze Modele genetyczne Modele statystyczne 3 Dostępność ...

Krzywa natężenia przepływu-opracowanie - Punkt denny

 • Politechnika Wrocławska
 • Hydrologia i nauka o ziemi
Pobrań: 602
Wyświetleń: 5152

Krzywa natężenia przepływu. Krzywa natężenia przepływu jest graficznym obrazem poniższego związku: Q=f(H,m) gdzie: Q - przepływ          H - stan wody (wysokość napełnienia)          m - zmienna charakteryzująca wpływ zmian w profilu podłużn...