Dr Robert Zajdler - strona 2

Interes publiczny - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 714

Interes publiczny Pojęcie "interes publiczny" występuje w prawie i w doktrynie prawa od dawna. Nauka prawa postawiła sobie za cel jedynie wyjaśnienie jego roli w procesie stanowienia i stosowania prawa. W konsekwencji więc prawo posługuje się tym pojęciem albo w znaczeniu potocznym, albo w...

Koncesje - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1470

Koncesje Podstawa prawna - ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: 1)poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin z...

Prawo gospodarcze a konstytucja

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

PPG - Regulacje zawarte w konstytucji : Przepisy ustrojowe: Art. 2. - Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Art. 7. - Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Art. 9. - Rzeczpospolita Polska p...

Publiczne prawo gospodarcze - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 154
Wyświetleń: 854

WYKŁAD 1 Publiczne prawo gospodarcze - prawo regulujące funkcje państwa w gospodarce. Określa, przez normy prawne, władztwo państwa w dziedzinie gospodarki i jego granice. Adresatami norm prawnych prawa gospodarczego publicznego

Prawo gospodarcze - Pytania na ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

pytania jakie zapamietałam były o prezesie UOKiK, kto może podjąć działalność regulowaną, w jakim terminie można taką działalność podjąć bez wpisu do rejestru, kto musi sie wpisać do krs, zasady CEIDG, rynek właściwy (z tego co pa...

Systematyka Prawa gospodarczego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 693

Systematyka publicznego prawa gospodarczego Wewnętrzna systematyka publicznego prawa gospodarczego obejmuje: konstytucyjne prawo gospodarcze prawo administracyjne gospodarcze (prawo ustrojowe, materialne i proceduralne). Konstytucyjne prawo gospodarcze - definicja i zakres Konstytucja jest punktem ...

Ustawa o gospodarce komunalnej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 98
Wyświetleń: 511

©Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, polegające na wykonywaniu przez te jednostki zadań własnych, w celu zaspokojenia z...

Prawo gospodarcze - Wyklady

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 119
Wyświetleń: 868

Podręczniki: Jan Olszewski „Prawo gospodarcze - kompendium” CH Beck Prawo gospodarcze wyodrębniono z prawa cywilnego, jest ukierunkowane na prowadzenie działalności gospodarczej. Wyraz ingerencji państwa: określa prawne warunki podejmowan...

Zagadnienia ćwiczeniowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 504

mgr Aleksandra Molińska Asystent w Zakładzie Prawa i Administracji Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE zagadnienia zaliczeniowe 1. Wiadomości podstawowe Gospodarka, rynek, system rynkowy, kapitał, potencjał produkcyjny - definicje 2. Gospodark...

Zakończenie działalności gospodarczej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Zakończenie działalności gospodarczej (informacje podstawowe) Pierwszą czynnością jaką powinien przedsięwziąć przedsiębiorca jest wykreślenie wpisu o prowadzonej działalności gospodarczej z rejestru przedsiębiorców. Zgłoszenia tego powinien dokonać przedsiębiorca w terminie 14 dni od dnia rzeczywis...