Zakończenie działalności gospodarczej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakończenie działalności gospodarczej - omówienie  - strona 1 Zakończenie działalności gospodarczej - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Zakończenie działalności gospodarczej (informacje podstawowe)
Pierwszą czynnością jaką powinien przedsięwziąć przedsiębiorca jest wykreślenie wpisu o prowadzonej działalności gospodarczej z rejestru przedsiębiorców. Zgłoszenia tego powinien dokonać przedsiębiorca w terminie 14 dni od dnia rzeczywistego zaprzestania prowadzenia działalności. Zgłoszenie powinno zostać dokonane w formie pisemnej. W zgłoszeniu tym należy podać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej oraz powołać się na istniejący wpis w ewidencji działalności gospodarczej, a także załączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie. Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Urząd gminy w terminie 14 dni od dnia kiedy decyzja stała się ostateczna, przesyła informację o wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej do urzędu statystycznego oraz do właściwego urzędu skarbowego.
Z momentem zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca przestaje być płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne, a także przestaje podlegać ubezpieczeniu społecznemu. Przedsiębiorca powinien więc wyrejestrować się z ubezpieczenia społecznego jako płatnik składając w tym celu we właściwym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek na urzędowym druku.
W przypadku nie dopełnienia obowiązku wyrejestrowania Zakład Ubezpieczeń Społecznych nadal będzie naliczał składki na ubezpieczenie społeczne, zgodnie z ostatnio złożona przez przedsiębiorcę deklaracją.
Przedsiębiorca zobowiązany jest także do sporządzenia remanetu likwidacyjnego, od którego istnieje obowiązek zapłaty zryczałtowanego 10% podatku dochodowego, W przypadku likwidacji działalności w sposób szczególny ustala się dochód (zgodnie z ustawą o podatku dochodowym). Konieczne jest także pisemne zawiadomienie urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej.
Likwidacja firmy wiąże się także z koniecznością zgłoszenia aktualizacyjnego odnośnie numeru identyfikacji podatkowej NIP. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz