Zagadnienia ćwiczeniowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia ćwiczeniowe - omówienie  - strona 1 Zagadnienia ćwiczeniowe - omówienie  - strona 2 Zagadnienia ćwiczeniowe - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

mgr Aleksandra Molińska Asystent w Zakładzie Prawa i Administracji Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE zagadnienia zaliczeniowe 1. Wiadomości podstawowe Gospodarka, rynek, system rynkowy, kapitał, potencjał produkcyjny - definicje 2. Gospodarka jako przedmiot regulacji prawnej ujęcie przedmiotowe ujęcie funkcjonalne ujęcie podmiotowe
ujęcie materialne dwa zasadnicze systemy gospodarcze funkcje prawa w gospodarce rynkowej aksjologia gospodarki Prawo gospodarcze publiczne i prywatne (teoria nadrzędności, teoria interesu, teoria przyporządkowania) Definicja i zakres następujących dziedzin - konstytucyjne prawo gospodarcze, prawo administracyjne gospodarcze (ustrojowe, materialne i proceduralne), oraz europejskie prawo gospodarcze 3.Zasady prawa gospodarczego publicznego 4. Zasady społecznej gospodarki rynkowej UE
5.Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego kraju - regulacje konstytucji odnoszące się do gospodarki. 6. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
7. Pojęcie działalności gospodarczej i ustawowe zasady jej podejmowania. 8. Pojęcie przedsiębiorcy i jego klasyfikacja. 9. Mikro, mały i średni przedsiębiorca - kryteria podziału. 10. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne i prawne.
11. Podejmowanie działalności gospodarczej - krok po kroku.
12. Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne. 12. Tryb rejestracji działalności gospodarczej podejmowanej przez osobę fizyczną. 13. Ewidencja Działalności Gospodarczej i Krajowy Rejestr Sądowy - cechy tych rejestrów, oraz zasady udostępniania z nich danych. 14. CEIDG - definicja, istota i funkcja. 15. Decyzja organu ewidencyjnego o odmowie wpisu.
16. Decyzja organu ewidencyjnego o wykreśleniu z rejestru. 17. Inne rejestry przedsiębiorców i ich funkcje. 18. Ustawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej.
19. Obowiązki i prawa przedsiębiorcy. 20. Obowiązki organów państwa względem przedsiębiorców. 21. Pojęcie działalności reglamentowanej i jej formy.
22. Pojęcie działalności regulowanej (oraz przykładowe dziedziny objęte regulacją).
23. Istota i procedura rejestracji działalności regulowanej. 24. Przesłanki i skutki wykreślenia z rejestru działalności regulowanej.


(…)

… terytorialnego na przykładzie województwa. 60.Definicja i podstawy prawne samorządu gospodarczego w Polsce 61.Cechy i zadania samorządu gospodarczego. 62.Obowiązkowe formy przynależności do samorządu 63.Rzemiosło i samorząd rzemieślniczy.
64.Samorząd zawodowy niektórych przedsiębiorców
65.Izby gospodarcze 66.Samorząd rolniczy 67. Samorząd zawodowy - definicja, zadania i funkcje.
68. Cechy zawodów zaufania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz