Dr Renata Płoska - strona 2

Nadzór właścicielski a nadzór korporacyjny

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Renata Płoska
 • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1736

. nadzór właścicielski a nadzór korporacyjny Wąskie ujęcie : Nadzór właścicielski - sposób egzekwowania praw własnościowych, w relacji pomiędzy akcjonariuszami, ich formalnymi przedstawicielami, a zarządem, sprawowany przez właściciela kapitału lub grupę właścicieli Sz e r o k i e ujęcie :

Najważniejsze poglądy następujących filozofów

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Renata Płoska
 • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1834

. najważniejsze poglądy następujących filozofów / etyków: a) Sokrates twórca etyki zło jako skutek braku wiedzy; najwyższe dobro człowieka - cnota; cnota jest czymś nabytym b) Arystoteles podstawowy cel - szczęście (działanie właściwe człowiekowi, czyli działania rozumne) warunek rozumnego życia ...

Pojęcie dyskryminacji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Renata Płoska
 • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1421

pojęcie dyskryminacji nierówne, niesprawiedliwe, gorsze traktowanie kogoś z przyczyn, które są od niego niezależne, jeśli takiego traktowania nie można usprawiedliwić. 45. dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia Bezpośrednia: sytuacja, gdy ktoś jest traktowany mniej korzystnie, niż inna osoba znajdu...

Pojęcie interesariuszy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Renata Płoska
 • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2254

pojęcie interesariuszy Interesariusze: wszystkie jednostki i grupy, które mogą wpływać na działania lub znajdują się pod wpływem działań zmierzających do realizacji celów organizacji ci, którzy wchodzą w interakcję z przedsiębiorstwem 28. rodzaje interesariuszy (zewnętrzni / wewnętrzni; pierwszop...

Pojęcie odpowiedzialności

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Renata Płoska
 • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 133
Wyświetleń: 875

pojęcie odpowiedzialności Gotowość do odpowiadania przed sobą lub innymi, czyli do ponoszenia konsekwencji podjętych działań celowych lub przypadkowych Struktura: podmiot i przedmiot odpowiedzialności, instancja nakładająca odpowiedzialność, trybunał, egzekutor 21. tradycyjne definicje

Pojęcie oszustwa finansowego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Renata Płoska
 • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1022

pojęcie oszustwa finansowego Rozmyślne działanie, podejmowane w celu zapewnienia sobie nieuczciwych lub bezprawnych korzyści Cechy: Utajenie Naruszenie obowiązków pracownika względem firmy Ma na celu uzyskanie bezpośrednich lub pośrednich korzyści Powoduje uszczuplenie majątku lub przychodów fi...

Pojęcie wolności u I. Kanta (samowola a wolność)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Renata Płoska
 • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805

pojęcie wolności u I. Kanta (samowola a wolność) Samowola - czynienie zadość własnym popędom nieograniczona niczym chęć czynienia tego, czego się pragnie Wolność - działania pozostające w granicach obowiązującego prawa oraz respektujące nakaz traktowania każdego jako celu samego w sobie - a nigdy t...

Pojęcie zaufania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Renata Płoska
 • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

pojęcie zaufania Wiara w określone działania czy własności obiektu obdarzonego zaufaniem Swojego rodzaju zakład, który podejmujemy na temat przyszłych, niepewnych działań innych ludzi Mechanizm oparty na założeniu, że innych członków danej społeczności cechuje uczciwe i kooperatywne zachowanie, opa...

Pojęcie etyki

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Renata Płoska
 • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 980

Obszary zainteresowania wybranych dziedzin filozofii metafizyka (ontologia) - nauka o bycie aksjologia - filozofia wartości epistemologi...