Pojęcie oszustwa finansowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie oszustwa finansowego - strona 1 Pojęcie oszustwa finansowego - strona 2 Pojęcie oszustwa finansowego - strona 3

Fragment notatki:

pojęcie oszustwa finansowego Rozmyślne działanie, podejmowane w celu zapewnienia sobie nieuczciwych lub bezprawnych korzyści Cechy:
Utajenie
Naruszenie obowiązków pracownika względem firmy
Ma na celu uzyskanie bezpośrednich lub pośrednich korzyści
Powoduje uszczuplenie majątku lub przychodów firmy 32.definicja korupcji Czyn urzędnika/powiernika, który w nielegalny i zabroniony sposób wykorzystuje swoje stanowisko bądź rolę przysporzenia korzyści sobie lub komuś innemu, z naruszeniem własnych obowiązków i praw innych osób 33. korupcja czynna a bierna Bierna - ktoś bierze , umyślne działanie urzędnika, który bezpośrednio lub za pośrednictwem, żąda lub otrzymuje korzyści dowolnego rodzaju dla siebie lub strony trzeciej lub przyjmuje obietnicę takiej korzyści Czynna - ktoś daje , udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej 34. kategorie korupcji (przekupstwo, wymuszenie, dowody wdzięczności, konflikt interesów)\
przekupstwo - oferowanie, wręczanie, przyjmowanie lub żądanie korzyści w
zamian za podjęcie określonej decyzji w stosunkach gospodarczych
wymuszenie - korupcja oparta na groźbie, odmowa zapłaty za decyzję
wiąże się ze stratą
nielegalne dowody wdzięczności - oferowane już po podjęciu decyzji
konflikt interesów- gdy pracownik ma ukryty interes w zawarciu transakcji
niekorzystnej dla firmy
35.pojęcie i rodzaje sprzeniewierzenia (nieuczciwe wypłaty, przechwytywanie, kradzież, nadużycie)
Sprzeniewierzenie - kradzież i każda inna forma nadużywania aktywów organizacji dla osobistych korzyści
Rodzaje: Nieuczciwe wypłaty - gdy pracownik doprowadza wpłaty nienależnych mu kwot Przechwytywanie - kradzież gotówki przed jej ujęciem w ewidencji Kradzież - dotyczy środków ujętych w ewidencji Nadużycie (pożyczenie) - nieuprawnione korzystanie z majątku przedsiębiorstwa 36. istota fałszowania sprawozdań finansowych celowe, świadome dokonywanie manipulacji służących zniekształcaniu obrazu rzeczywistości gospodarczej w pożądanym przez dokonującego tych działań kierunku 37.istota zjawiska insider trading wykorzystywanie informacji poufnych (wewnętrznych) dla własnych korzyści (najczęściej w obrocie papierami wartościowymi) 38. pojęcie chińskich murów organizacyjne i techniczne bariery wewnątrz banku, nie pozwalające na swobodny przepływ informacji

(…)

… lub bezprawnych praktyk dokonywanych za wiedzą pracodawcy
polega na informowaniu osób lub organizacji, które dysponują władzą umożliwiającą wpłynięcie na postępowanie krytykowanych osób lub organizacji
41. cechy raju podatkowego
państwa posiadające:
_ niską / zerową stawkę podatkową na wszystkie lub wybrane kategorie dochodów
_ pewien poziom tajemnicy bankowej / handlowej
_ minimalne lub żadne ograniczenia wymiany walut
_ nieskomplikowane wymogi licencyjne i regulacyjne dla banków i innych
przedsiębiorstw
rodzaje rajów podatkowych: _ w których w ogóle nie ma podatków dochodowych (Kajmany)
_ w których podatki dochodowe są niskie, o łagodnej jurysdykcji podatkowej
(Hongkong, Panama)
_ o niskim opodatkowaniu (Antyle Holenderskie)
_ stosujące ułatwienia podatkowe dla określonego rodzaju spółek (Gibraltar…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz