Dr Renata Płoska

note /search

Wykłady-turystyka zrównoważona

 • Uniwersytet Gdański
 • Turystyka zrównoważona
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2380

Turystyka zrównoważona Dr Renata Płoska Tematyka wykładu • Istota turystyki zrównoważonej • Turystyka a środowisko naturalne • Turysta a środowisko naturalne • Polityka ochrony środowiska w sektorze turystycznym • Ekologiczny produkt turystyczny • Proekologiczne zarządzanie w przedsiębiorstwac...

Interesariusze

 • Uniwersytet Gdański
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
Pobrań: 700
Wyświetleń: 3353

2011-03-12 1 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU interesariusze ……………………………………. wszystkie jednostki i grupy, które mogą wpływać na działania lub znajdują się pod wpływem działań zmierzających do realizacji celów organizacji (R. Freeman) ci, którzy wchodzą w interakcję z przedsiębiorstwem, definiują ...

Społeczna odpowiedzialność biznesu-różne teorie

 • Uniwersytet Gdański
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
Pobrań: 903
Wyświetleń: 2142

2011-02-27 1 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU istota PRZEDSIĘBIORSTWO W TEORIACH …………………………………………… przedsiębiorstwo – „czarna skrzynka” zachowanie przedsiębiorstwa na rynku przedsiębiorstwo utożsamiane z jednoosobowym  właścicielem jeden...

Strategie SOB

 • Uniwersytet Gdański
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1659

2011-04-06 1 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU strategie SOB STRATEGIA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA długofalowe, kompleksowe, sformułowane i zaprogramowane działania obejmujące relacje z  POSTAWY PRZEDS...

Wdrazenie strategi SOB

 • Uniwersytet Gdański
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1169

2011-06-02 1 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU wdrażanie strategii SOB zestaw wartości akcentujący specyficzną rolę  danej organizacji na rzecz otoczenia, tym  samym uzasadniających istnienie danej  jednostki  zbiór w...

Pytania na zaliczenie

 • Uniwersytet Gdański
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2485

PYTANIA Pytania, które zapamiętałam: (ogólnie było 17-18 pytań) 1)Uzupełnić Piramidę SOB 2) Definicja ekologicznego śladu -tzn. była podana definicja i ja zaznaczyłam, że to ekologiczny ślad jest 3)Segmentacja konsumentów. wybrać jaki to konsument (nie byłam pewna, ale dałam szary konsument) 4) zak...

Etyka w zarządzaniu-wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 3780
Wyświetleń: 6867

1    Etyka w zarządzaniu  dr Renata Płoska    Tematyka  wykładów    etyka – definicja, rozwój i najważniejsi myśliciele, systemy etyczne    moralność – pojęcie i elementy    uwarunkowania myślenia etycznego    etyka i prawo    etyka biznesu - pojęcie i rozwój etyki biznesu    poziomy etyki bi...

Etyka w ekologi

 • Uniwersytet Gdański
 • Etyka biznesu
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1309

Etyka w ekologi 87. ekologiczny ślad / odcisk powierzchnia terenu niezbędnego do zaspokojenia potrzeb życiowych osoby, społeczności, populacji, miasta, procesu przemysłowego, instytucji, itp. uwzględnia się pięć kategorii do obliczenia odcisku: pożywienie, mieszkanie, transport, towary, usługi 88...

Filantropia a sponsoring

 • Uniwersytet Gdański
 • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2541

filantropia a sponsoring FILANTROPIA - (dobroczynność) to działalność osób bądź instytucji, polegająca na bezinteresownym udzielaniu pomocy finansowej lub materialnej potrzebującym SPONSORING - jest umową partnerską, w której sponsor przekazu...

Konsument-definicja

 • Uniwersytet Gdański
 • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1316

definicja odpowiedzialnego konsumenta osoba, która w swoich decyzjach zakupowych bierze pod uwagę szeroko rozumiane kwestie społeczne (w tym: ekologiczne) i jest gotowa dokonywać wyborów możliwie najkorzystniejszych z punktu widzenia społeczeństwa i środowiska (nawet, jeżeli oznacza to konieczność ...