Dr Renata Płoska - strona 3

Reguły uczciwej konkurencji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Renata Płoska
 • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 77
Wyświetleń: 854

reguły uczciwej konkurencji Zasada niezależnej inicjatywy - Wszystkie podmioty gospodarcze występują niezależnie, we własnym imieniu. Nie używać cudzych znaków i podszywać się pod konkurenta. Zasada działań konstruktywnych - Oparcie rozwoju na działaniach twórczych, a nie na próbach zniszczenia kon...

Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Renata Płoska
 • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 504

odpowiedzialność za produkt niebezpieczny - istota i powody (wada konstrukcyjna, produkcyjna i instrukcyjna) Jeśli okaże się, że pomimo normalnego użycia produktu, zwyczajowo przyjętego wykorzystywania tego produktu, nie zapewnia on bezpieczeństwa Powodem takiej sytuacji jest wada tego produktu, ...

Pojęcie etyki biznesu

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Renata Płoska
 • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1764

.pojęcie etyki biznesu Nauka o moralności zajmująca się opisem, analizą i wyjaśnianiem rzeczywiście istniejącej moralności i ustalaniem dyrektyw moralnego postępowania w świecie biznesu 15. teorie dotyczące relacji między moralnością a działalnością gospodarczą (separatyzstyczna / unitarystyczna /...

Systemy etyczne wg. źródła norm moralnych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Renata Płoska
 • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1218

Systemy etyczne wg źródła norm moralnych Etyka autonomiczna - źródła reguł moralnych są w człowieku (etyka I. Kanta) Etyka heteronomiczna - normy i wartości pochodzą z zewnątrz (etyki religijne) 10. Systemy etyczne wg sposoby uzasadniania sądów i dokonywania wyborów moralnych

Systemy kar

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Renata Płoska
 • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

. systemy kar (retrybutywizm / prewencja / restytucja) Retrybutywizm opiera się na rozumowaniu, że kara jako rozmyślne zadanie cierpienia złoczyńcy jest uzasadniona, gdyż zło czyniąc, zasłużył on na karę. Prewencja rozumiana jako odstraszanie od ponownego popełnienia czynu przestępnego. W celu prze...

Nieuczciwa reklama-przykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Renata Płoska
 • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 119
Wyświetleń: 539

nieuczciwa reklama (rodzaje wg ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) - przykłady Sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami Wprowadzająca w błąd Odwołująca się do uczuć klientów Podszywająca się pod wypowiedź neutralną ...