Dr Rafał Miernik - strona 6

Zasady w polityce społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 504

Zasady w polityce społecznej określane są jako ogólne dyrektywy i normy działania jakimi powinny kierować się podmioty polityki społecznej w realizacji podstawowych celów. Zasady polityki społecznej wynikają z charakterystycznych orientac...

ZUS jako podmiot polityki społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1386

ZUS JAKO PODMIOT POLITYKI SPOŁECZNEJ. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli or...

Związki polityki społecznej z polityką gospodarczą

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 686

Związki z polityką gospodarczą. Współzależność polityki gospodarczej i społecznej. Wśród współzależności w jaki uwikłana jest polityka społeczna i jej związek z polityką gospodarczą jest najsilniejszy. Wynika on po pierwsze z potrzeby współpracy z drugiej strony pokazuje kolizję między potrzebami a...

Kwestia mieszkaniowa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1260

KWESTIA MIESZKANIOWA Specjaliści oceniają sytuację mieszkaniową w Polsce jako bardzo trudną . Często kłopot ze znalezieniem mieszkania jest spowodowany kiepską sytuacją finansową , wynikającą nierzadko z braku zatrudnienia . To z kolei może prowadzić do

Problemy demograficzne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 322
Wyświetleń: 560

PROBLEMY DEMOGRAFICZNE Obecnie liczba ludności Polski wynosi nieco ponad 38 milionów , jednak według szacunków, będzie ona maleć . Najwięcej osób na km2 jest w województwie śląskim , zaś najmniej w województwach ściany wschodniej. W Polsce występuje ujemny przyrost naturalny . Depresja urodzeniowa ...

Przestępczość jako kwestia społeczna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1106

PRZESTĘPCZOŚĆ JAKO KWESTIA SPOŁECZNA Przestępczość - ogół przestępstw popełnionych w pewnym okresie, w danym kraju lub środowisku społecznym, albo przez określoną kategorię przestępców. Przestępstwo - zawiniony czyn człowieka, społecznie niebezpieczny, zabroniony przez ustawę pod groźbą kary, (naru...

Sfery polityki społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 721

SFERY POLITYKI SPOŁECZNEJ J. Stępińska wyróżnia 4 sfery polityki społecznej , podkreśla, że ciągłe penetrowanie jest ważnym elementem polityki społecznej. Są to: a) sfera pracy - jest wg. autorki przedmiotem uwagi dlatego, że niesie ona człowiekowi najwięcej zagrożeń, ale też kryje w sobie najwięks...

Polityka społeczna a polityka socjalna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 532

Porusza m. in. takie tematy jak: dziedziny polityki społecznej, interwencje społeczną, antycypację społeczną, dystrybucję społeczną....