Związki polityki społecznej z polityką gospodarczą

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Związki polityki społecznej z polityką gospodarczą - strona 1 Związki polityki społecznej z polityką gospodarczą - strona 2

Fragment notatki:

Związki z polityką gospodarczą. Współzależność polityki gospodarczej i społecznej. Wśród współzależności w jaki uwikłana jest polityka społeczna i jej związek z polityką gospodarczą jest najsilniejszy. Wynika on po pierwsze z potrzeby współpracy z drugiej strony pokazuje kolizję między potrzebami a możliwościami. Ekonomia bowiem koncentruje swoją uwagę na indywidualnym podejściu do interesów gospodarczych i ekwiwalentności wymiany rynkowej. Socjologowie i politycy społeczni są skłonni skupiać swoją uwagę na potrzebach społecznych i na pomo.. opiekuńczych charakterze transakcji socjalnych. Stąd też ekonomiści częściej spostrzegają problemy socjalne jako ciężary a politycy społeczni wskazują na dobroczynne skutki uprawnień socjalnych często bagatelizując koszty. Przez efektywność ekonomista rozumie przede wszystkim podział ograniczonych zasobów w taki sposób, że każda realokacja nie może poprawić sytuacji żadnej osoby bez pogorszenia sytuacji innej osoby. Wszystko zależy jednak od tego na ile wiąże się to z zasadą sprawiedliwości społecznej. Punktem wyjścia dla definiowania zasobów obydwu polityk czyli polityki gospodarczej i społecznej, jest nie tylko przeciwdziałanie problemom społecznym ale także zrównoważony rozwój gospodarczy, związany przede wszystkim stworzeniem warunków dla rozwoju wobec rosnących zróżnicowań społecznych i przestrzennych. Adam Kuzynowski mówi, że zróżnicowany rozwój społeczno - gospodarczy to taki stan gospodarki i podziału jej wytworów, w którym zachowuje ona zdolność do konkurencji na rynkach międzynarodowych a poziom życia i sposób zaspokajani potrzeb nie powodują ostrych kwestii społecznych. Tak rozumiany rozwój nie wyklucza dopuszczalnych zróżnicowań zarówno społecznych jak i przestrzennych. Ważnym elementem w kreowaniu warunków zróżnicowanego rozwoju są relacje między polityką gospodarczą i społeczną.
Relacje pomiędzy polityką społeczną i gospodarczą. Ujęcie globalne Relacja pryzmat polityki społecznej gdzie istotne są przede wszystkim potrzeby społeczne a gospodarka korzystając z popytu wynikającego z aspiracji zaspokajania potrzeb wytwarza jakie środki, które sprostają potrzebom. Pojawia się tu jednak zagrożenie przerostem funkcji socjalnych państwa i deficytem środków na rozwój gospodarczy. Układ ten zagraża zachwianiem gospodarki i może prowadzić do kryzysu.
Pojawia się prymat polityki gospodarczej związany wyraźnie z podejściem ekonomicznym. W tym ujęciu polityka gospodarcza wytwarza a polityka społeczna dzieli to co powstaje po zaspokojeniu potrzeb gospodarczych. W dłuższym okresie taki model może prowadzić do nawarstwiania konfliktów społecznych i pogłębianie się obszarów regresji.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz