Dr Piotr Sadowski

note /search

Paremie łacińskie

  • Uniwersytet Opolski
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2247

Surowe prawo, ale prawo Dura lex, sed lex Gdzie ustawa, tam kara Ubi lex, ibi poena Gdzie społeczeństwo, tam prawo. Ubi societas, ibi ius Przez trudy do gwiazd Per astera ad astra Dziel i rządź Divide et impera Cokolwiek czynisz czyń roztropnie i przewiduj skutki swojego postępowania. Quidquid agi...

Sądowa kontrola administracji - test

  • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 476
Wyświetleń: 5523

1. Kontrola w stosunku do sądu jest pojęciem? a)szerszym b)węższym c)tożsamym 2. Kontrola sądowa: a)jest elementem systemu konsoli administracji b)nie jest elementem systemu kontroli administracji c)wyczerpuje cały system kontroli administracji 3. Kontrola sądowa administracji jest rodzajem kontro...

Notatki prawo

  • Wyższa Szkoła Biznesu w Poznań
  • Prawo cywilne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1876

"• Stosunek prawny Jest to stosunek społeczny uregulowany przez prawo powstający pomiędzy podmiotami prawa, powodujący powstanie pomiędzy nimi określonej więzi polegającej na tym, że podmioty te maja wobec siebie wobec siebie w określonej sytuacji wynikającej z normy prawnej określone upraw...