Dr Maria Woźniak - strona 2

Pomiary deformacji budowli i ich otoczenia-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Woźniak
 • Geodezja Inżynierska
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2219

POMIARY DEFORMACJI BUDOWLI I ICH OTOCZENIA Literatura: Lazzarini T.i inni, „Geodezyjne pomiary przemieszczeń budowli i ich otoczenia”, Warszawa 1977. ZNACZENIE POMIARÓW DEFORMACJI Dziedzina geodezji zajmująca się pomiarami deformacji jest stosunkowo młoda, pierwsze pomiary tego typu przeprowa...

Systematyka i charakterystyka map górniczych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Woźniak
 • Podstawy geodezji i kartografii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 644

Systematyka i charakterystyka map górniczych Mapy (plany) przedstawiają dokładnie obraz wyrobisk górniczych, stosunki zalegania złoża, sytuację na powierzchni, rzeźbę terenu oraz miejsca pożarów podziemnych, zbiorników wód, granice filarów ochronnych itp. Ze względu na treść mapy górnicze dzielą s...

Układy współrzędnych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Woźniak
 • Podstawy geodezji i kartografii
Pobrań: 91
Wyświetleń: 616

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wrocław WYDZIAŁ GÓRNICZY TEMAT: UKŁADY WSPÓŁRZĘDNYCH Prowadzący: Wykonał: WPROWADZENIE Ze względu na sposób przedstawienia wzajemnego położenia punktów osnowy geodezyjne dzielą się na: osnowę poziomą - w której ...

Budowa niwelatora-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Woźniak
 • Geodezja
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2016

SPRAWOZDANIE TECHNICZNE - BUDOWA NIWELATORA. Podstawowymi częściami niwelatora są: Spodarka - S Alidada - A z lunetą - L i urządzeniami poziomującymi oś celową - c Libela niwelacyjna - Ln Śruba niwelacyjna - E Śruba rektyfikacyjna libeli niwelacyjnej - Śr Śruba zacisku alidaday - Z Libela ok...

Budowa teodolitu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Woźniak
 • Geodezja
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2653

Sprawozdanie techniczne z geodezji i geodezji inżynieryjnej. BUDOWA TEODOLITU. Teodolit to instrument geodezyjny wykorzystywany do pomiarów kątów poziomych i pionowych. Podstawowymi częścia...