Systematyka i charakterystyka map górniczych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systematyka i charakterystyka map górniczych-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Systematyka i charakterystyka map górniczych
Mapy (plany) przedstawiają dokładnie obraz wyrobisk górniczych, stosunki zalegania złoża, sytuację na powierzchni, rzeźbę terenu oraz miejsca pożarów podziemnych, zbiorników wód, granice filarów ochronnych itp.
Ze względu na treść mapy górnicze dzielą się na 3 grupy:
mapy powierzchni, wyrobisk górniczych oraz geologiczne, które dzielą się na:
mapy podstawowe,
mapy przeglądowe,
mapy specjalne,
Na mapie powierzchni przedstawione są wszelkie szczegóły sytuacyjne ważne z punktu widzenia eksploatacji, są to: budynki, drogi, zbiorniki wody itp. a także położenia szybów, otworów wiertniczych, ujścia sztolni, granice obszarów górniczych.
Na mapie wyrobisk górniczych powinny być naniesione wszystkie szczegóły dotyczące stanu wyrobisk w danym pokładzie.
W skład podstawowych map geologicznych wchodzą przekroje geologiczne złoża oraz profile otworów wiertniczych i wyrobisk górniczych.
Przekrój (profil) przedstawia obraz złoża, jaki otrzymalibyśmy, przecinając go płaszczyzną pionową wzdłuż pewnej określonej linii.
Przekrojami poprzecznymi nazywa się przekroje wykonane w kierunku prostopadłym do rozciągłości pokładów, czyli w kierunku opadu warstw.
Przekroje podłużne ukazują szczegóły budowy w kierunku rozciągłości pokładów.
Profile otworów wiertniczych sporządza się na podstawie danych uzyskanych przy wierceniu otworów.
Mapy przeglądowe są pochodnymi map podstawowych, sporządzonymi w drodze reprodukcji tych map lub pomniejszenia.
Mapy specjalne są to kopie map podstawowych lub przeglądowych uzupełnione szczegółami o specjalnym znaczeniu dla ruchu zakładu górniczego. POMIARY POLIGONOWE
Pomiary poligonowe mają na celu obliczenie współrzędnych prostokątnych punktów uprzednio zastabilizowanych w terenie, które stanowią osnowę pomiarową.
Aby ten cel osiągnąć wykonuje się następujące pomiary:
pomiar długości boków poligonowych ( bezpośrednio taśmą, pośrednio optycznie lub paralaktycznie ), pomiar wszystkich kątów wierzchołkowych teodolitem,
azymut boku wyjściowego,
Ciągiem poligonowym nazywamy wielobok, w którym pomierzone zostały długości wszystkich boków i wszystkie kąty.
Współrzędne prostokątne geodezyjne punktu są to odległości rzutu punktu na odpowiednią oś od początku układu.
Azymut jest to kąt zawarty pomiędzy dodatnim kierunkiem osi x a danym kierunkiem liczony w prawo.
Obliczenie azymutów kolejnych boków poligonowych:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz