Dr Magdalena Małecka-Łyszczek

Prawo administracyjne - pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Magdalena Małecka-Łyszczek
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 917
Wyświetleń: 3668

...Źródła prawa administracyjnego: powszechnie obowiązujące (Konstytucja, ustawy, ratyf. Um.międzyn, rozporządz, akty pr miejscowego), nie łączyć z prawem obowiązującym na terenie kraju, powszechność-wymiar podmiotowy-obejmuje wszystkie podmioty o charakterze wewnętrznym... ...Zakaz subde...

Materialne prawo administracyjne - Decyzje Konstytucyjne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Magdalena Małecka-Łyszczek
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2037

P ojęcie i zakres materialnego prawa administracyjnego. Konstytucję stosuje się bezpośrednio - jeśli ustawy, rozporządzenia są sprzeczne z konstytucją to są nieważne. Prawo adm. mat. - jeden z działów prawa. 3 grupy: Prawo adm. ustrojowe - określające ustrój gminy, powiatu, województwa, samorząd...

Postępowanie administracyjne procesowe - Normy prawa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Magdalena Małecka-Łyszczek
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1967

Postępowanie administracyjne procesowe   PODZIAŁ NORM PRAWA   Normy prawa dzielimy na materialne i prawa formalnego . Każdemu prawu materialnemu odpowiada procedura . Stosowanie norm zawartych w ustawach wymaga wydawania aktów , indywidualnych decyzji . Najpierw ustala się stan faktyczny , następni...

Postępowanie administracyjne - Organy administracji rządowej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Magdalena Małecka-Łyszczek
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2086

Postępowanie przed organami administracji Publicznej: 1. Postępowanie administracyjne ogólne zwane też jurysdykcyjnym - kończy się wydaniem decyzji i uregulowane jest w kpa (np. pozwolenie na budowę, wydanie paszportu, nakaz rozbiórki budynku) 2. Szczeg ólne postępowanie administracyjne : - postępo...