Dr Krzysztof Hoffmann

note /search

Biologiczne metody oczyszczania ścieków-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1484

biologiczne metody oczyszczania ścieków Metody biologiczne można podzielić na: -naturalne: prowadzone w warunkach wytwarzanych przez samą przyrodę lub nieznacznie korygowanych celową działalnością człowieka; -sztuczne: w urządzeniach zaprojektowanych i wybudowanych specjalnie do tego celu. Wykorzy...

Podstawy procesów technologicznych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1127

fizykochemiczne podstawy procesów technologicznych, procesy i operacje jednostkowe Podstawy fizykochemiczne procesów technologicznych: kierunek reakcji chemicznych reakcje chemiczne są odwracalne - konieczne jest więc dla technologa określenie kierunku przebiegu reakcji i położenia równowagi wpł...

Ochrona środowiska w technologii chemicznej-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1183

ochrona środowiska w technologii chemicznej Zrównoważony rozwój to taki rozwój, który zaspokaja potrzeby współczesnych bez naruszania możliwości zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń. Geneza zasady zrównoważonego rozwoju. Globalizacja problemów ochrony środowiska- transgraniczny transport zanie...

Przemysł azotowy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2282

przemysł azotowy - synteza amoniaku I synteza przemysłowa amoniaku: 1913 r w Oppau w Niemczech (Chaber- Bosch) Reakcja syntezy amoniaku z pierwiastków (ΔH = -46 kJ/mol) ½ N2 + 3/2 H2 = NH3 Niska temperatura i wysokie ciśnienie sprzyjają przebiegowi reakcja w kierunku tworzenia amoniaku. Ze wzglę...

Przemysł fosforowy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1960

przemysł fosforowy - otrzymywanie fosforu pierwiastkowego Fosfor biały - materiał samozapalny (t. zapł. 60°C), łatwotopliwy, silnie toksyczny Fosfor czerwony - temp. zapłonu 200 - 400°C, mało toksyczny Otrzymywanie fosforu białego Fosfor biały otrzymywany jest przez redukcję fosforanów (apatytów ...

Przemysł siarkowy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2744

przemysł siarkowy - komorowa metoda wytwarzania kwasu siarkowego (ppt) Kwas siarkowy dawniej otrzymywany był metodą komorową, obecnie jest otrzymywany metodą kontaktową (utlenianie SO2 do SO3 tlenem z powietrza w obecności platyny lub tlenku wanadu(V) jako katalizatora). Metoda komorowa- oparta na...

Przemysł sodowy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 518
Wyświetleń: 3122

przemysł sodowy - otrzymywanie sody amoniakalnej Soda należy do podstawowych produktów przemysłu sodowego. Jej znaczenie gospodarcze dorównuje znaczeniu wytwarzania amoniaku, kwasu siarkowego (VI), azotowego (V). Soda znalazła zastosowanie do produkcji wodorotlenku sodu, farb, środków piorących, kl...

Przemysł solny-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1106

przemysł solny - otrzymywanie chlorku sodu Pokłady soli stanowią podstawę wielu gałęzi przemysłu chemicznego - przemysł sody, chloru, wodorotlenku sodowego, siarczanu sodu, kwasu solnego. W przyrodzie najważniejsze złoża solne to pokłady soli sodowych (sól kamienna-halit) i potasowych. Pokłady soli...

Surowce przemysłu chemicznego nieorganicznego-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2086

surowce przemysłu chemicznego nieorganicznego, klasyfikacja, zasoby, metody wzbogacania Surowce to minerały z których w drodze procesów technologicznych otrzymuje się określone produkty. Surowce naturalne - surowce mineralne lub wytworzone w drodze fotosyntezy, głownie w odpowiednich uprawach (drz...

Woda dla celów przemysłowych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1442

woda dla celów przemysłowych wody deszczowe- rozpuszczone gazy oraz substancje powstające w atmosferze wskutek wyładowań elektrycznych i działań promieni kosmicznych wody powierzchniowe i gruntowe- wody spływające po powierzchni ziemi do otwartych zbiorników lub przenikające do wód gruntowych. Sku...