Dr Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak

note /search

Stosunki międzynarodowe - opracowane pytania

  • Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 1974
Wyświetleń: 5502

in. zagadnienia takie jak: stosunki międzynarodowe, podmioty stosunków międzynarodowych, czynniki warunkujące stosunki międzynarodowe, . rozwój nauki o stosunkach międzynarodowych. prekursorzy i ich prace, szkoły interpretacji stosunków międzynarodowych i ich charakterystyka: realizm, neorealizm, ko...

Prawo konkurencji - wykłady

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Prawo konkurencji
Pobrań: 2436
Wyświetleń: 7301

Prawo konkurencji – ogół norm zapewniających istnienie konkurencji, określających jej reguły oraz ochraniających ją. ŹRÓDŁA PRAWA KONKURENCJI 1. Konstytucja – art. 20 i 22, 2. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 16 lutego 2007 r ( ochrona konkurencji w ramach struktur...

Umowy gospodarcze

  • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  • Działalność gospodarcza
Pobrań: 623
Wyświetleń: 5397

POJĘCIE I RODZAJE UMÓW OBROTU GOSPODARCZEGO (umowy handlowe) Termin „umowy handlowe” nie jest pojęciem normatywnym, podobnie jak jest to w przypadku czynności handlowych. Sformułowanie to ma oznaczać nawiązanie do tradycji Kodeksy handlowego, choć w istocie odnosi się do umów gospodarczych. Umowy ...

Prawo konkurencji - opracowanie pytań

  • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  • Prawo konkurencji
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 5236

in. na takie kwestie jak: Procedura koncentracyjna; Instytucja Amicis curia; Postępowanie wyjaśniające/ Hybrydowe; Czyn nieuczciwej konkurencji; Scharakteryzuj dobre obyczaje w ustawie; Wyjaśnij pojęcia związane z kartelizacją i inne. PUBLICZNE