Dr Justyna Kusztal - strona 2

note /search

Podsystem wywozu odpadów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekologistyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1799

Podsystem wywozu odpadów : Ważne jest dostosowanie podsystemu gromadzenia do podsystemu wywozu odpadów: Rodzaje stosowanych pojazdów w gospodarce odpadami zależą od : Rodzaju używanych pojemników Systemu zbierania odpadów Od tego czy realizowany jest

Projektowanie zorientowane na recykling

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekologistyka
Pobrań: 1225
Wyświetleń: 4970

Projektowanie zorientowane na recykling: Należy podkreślić, iż najistotniejsze decyzje zapadają w fazie projektowania Rozpatrując recykling należy wskazać, że występuje w 3 fazach Recykling w fazie wytwórczej - zmierza do ograniczenia nadmierne...

Strefa regulacji ekologistyki opakowań

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekologistyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1036

Temat: Sfera regulacyjna ekologistyki opakowań. Władza publiczna: Pamięta, iż trzeba wykorzystywać Regulacja prawna: Ma charakter nakazowy Wykorzystuje instrumenty rynkowe 2 ustawy: Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania n...

Zakres przedmiotu i podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekologistyka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1239

Temat: Zakres przedmiotowy oraz podstawowe źródła uzasadniające wprowadzenie przedmiotu do nauk ekonomicznych i technicznych. Zakres przedmiotowy ekologistyki wynika z faktu występowania wielu stycznych punktów dwóch zjawisk występujących w sferze gospodarowania : Fakt niezbędności występowania w ...

Ekologistyka - Zalety recyklingu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekologistyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1309

Zalety recyklingu: oszczędność surowców naturalnych, mniejsze zużycie energii i związanych z tym emisji do środowiska, zmniejszenie potrzeb w zakresie składowania i spalania odpadów, zmniejszenie szkodliwych emisji do atmosfery związanych z wydobyciem surowców naturalnych i tradycyjnymi procesami p...

Ekologistyka - pojęcie zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekologistyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1085

Zarządzanie - jest swojego rodzaju wędrówką przez chaos, konstruowanie rzeczywistości z dostępnych zarządzającemu elementów: Pomysłów Ludzi Instytucji formalno-prawnych A także środków materialnych i pieniężnych Główną istotą zarządzania obecnie jest panowanie nad różnorodnością i przekształca...

Zasady gospodarki odpadami opakowaniowymi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekologistyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833

Zasady gospodarki odpadami opakowaniowymi (koncepcja KPGO): I - Zrównoważony rozwój (zadania ekologiczne przewidziane do realizacji w sposób ewolucyjny i harmonijny towarzyszą rozwojowi sektora opakowaniowego) II - Zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz ograniczenie deponowania opakow...

Zasady gospodarowania odpadami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekologistyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 882

Zasady gospodarowania odpadami Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawanie odzyskowi lub unieszkodliwianie w miejscu ich powstawania. Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub tech...

7 powodów dla których należy zwiększyć produktywność

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekologistyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 448

7 powodów, dla których należy zwiększyć produktywność zasobów : Lepsza jakość życia (zdrowsze budynki i wyposażenie) Mniejsze zanieczyszczenie środowiska Tworzenie zysku Dyscyplinowanie rynku (do promowania wyższej efektywności zasobów wykorzystać siły rynkowe i konkurencję) Rozwiązania wielof...

Analiza cyklu życia produktu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekologistyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 553

Analiza cyklu życia produktu : Identyfikuje Fazy cyklu życia, elementy składowe wyrobu Ładunki środowiskowe - wejściowe (zużycie surowców i energii), wyjściowe (emisje zanieczyszczeń i odpadów związane z cyklem życia produktu) Sza...