Zakres przedmiotu i podstawowe pojęcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres przedmiotu i podstawowe pojęcia - strona 1 Zakres przedmiotu i podstawowe pojęcia - strona 2 Zakres przedmiotu i podstawowe pojęcia - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Zakres przedmiotowy oraz podstawowe źródła uzasadniające wprowadzenie przedmiotu do nauk ekonomicznych i technicznych. Zakres przedmiotowy ekologistyki wynika z faktu występowania wielu stycznych punktów dwóch zjawisk występujących w sferze gospodarowania :
Fakt niezbędności występowania w gospodarce przepływów materiałowych Zróżnicowana struktura
Różne cykle procesu gospodarowania Przemian środowiska przyrodniczego , którego odpowiednia jakość warunkuje możliwości funkcjonowania:
Świata ożywionego
Wszelkie procesy gospodarowania I zjawisko jest przedmiotem logistyki a II zjawisko jest przedmiotem ekologii . Źródła pojęcia logistyka :
Greckie
Rzymskie
Francuskie - najważniejsze źródło
Podstawą zwycięstwa są (zdaniem Napoleona):
Wielkość armii Szybkość działania, przemieszczania i odpowiednia synchronizacja - Np. bitwa pod Austerlitz Źródłem pochodzenia logistyki jest wojskowość, w sferze działania logistyka pojawiała się dopiero w latach 50-tych. Splot dyscyplin naukowych :
Zarządzanie
Ekonomia
Ekologia
Informatyka
Logistyka to także dyscyplina naukowa (1) Logistyka to zintegrowane system przepływu materiałów (surowców, półproduktów, wyrobów gotowych i odpadów) oraz sprzężonych z nimi przepływów informacyjnych w celu optymalnego tworzenia i transformacji dóbr fizycznych. (2) Logistyka to pewna koncepcja filozofii zarządzania realnymi procesami przepływu dóbr fizycznych i informacji oparta na zintegrowanym, systemowym ujmowaniu tych procesów. (3) logistyka to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy technicznej, ekonomicznej, informatycznej badająca uwarunkowania prawidłowości zjawiska przepływu dóbr fizycznych i informacji w gospodarce a także w poszczególnych jej ogniwach. W stosunku do tej dyscypliny wiedzy można określić przedmiot dany i przedmiot zadany : Przedmiot dany - to, co występuje w sferze realnej Przedmiot zadany - odkrywanie prawidłowości, określanie kryteriów oceny i systematyczne doskonalenie tego procesu
Logistyka w ostateczności jest oceniana w sferze realnej. Logistyka - stanowi planowanie, organizację, realizację i kontrolę przepływu dóbr fizycznych od ich zakupu poprze produkcję i dystrybucję do ostatecznego klienta w celu spełniania wymagań rynkowych przy minimalnym zaangażowaniu środków finansowych. Kryteria wynikają z sygnałów dochodzących z rynku, wymagań rynkowych
Minimalizacja zaangażowania środków finansowych, czyli zapewnienie jak najbardziej efektywnego przepływu dóbr fizycznych.

(…)

… człowieka, składników przyrody żywej (zwierzęta i rośliny) i układu warunków siedliskowych tworzonych przez składniki przyrody nieożywionej.
Tautologia - definiujemy stwierdzenie poprzez jego podanie
Homeostaza - pojecie określające zdolność do samoregulacji.
Zdolność do samoregulacji jest traktowana z pewnym żalem w stosunku do systemów przyrodniczych.
Sztuczna inteligencja podwaja się, co kilka lat a nasza inteligencja jest stała
Naukowcy twierdzą, że sztuczna inteligencja kiedyś przegoni naszą
Zdolność do samoregulacji systemów logistycznych zależy od odporności i elastyczności tych systemów:
Odporność - podprogowa wartość pozwalająca na powrót do stanu równowagi
Elastyczność - tempo powrotu do stanu poprzedniego przez zakłócenia
Stres - oznacza występowanie ciągłego zakłócania.
W konsekwencji działalność…
… jonosfery), hydrosferę i część litosfery.
Populacja - zbiór wszystkich osobników danego gatunku, roślin i zwierząt lub mikroorganizmów zamieszkujących określoną przestrzeń.
Biocenoza - zespół organizmów roślinnych i zwierzęcych, stosunki ilościowe utrzymują się na tym samym poziomie, wyróżnia się grupy: producentów, konsumentów i reducentów.
Biotop - środowisko nieożywione, w którym występuje biocenoza, biotop, mimo że nieożywiony jest po części wytworem organizmów, Np. gleba
Ekosystem - podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna przyrody na danym terenie, które tworzą biocenozę i biotop, tworzy naturalną i przestrzenna całość i funkcjonuje dzięki wzajemnym oddziaływaniom elementów składowych jako układ przetwarzający materię i energię.
Równowaga ekologiczna - dynamiczny stan procesów ekologicznych, w którym produkcja i destrukcja żywej materii równoważą się w obrębie danego cyklu naturalnego a struktura ekosystemu nie ulega zmianie w czasie.
Środowisko przyrodnicze jest punktem wyjścia do przepływu dóbr, więc należy dobrze rozeznać tą sferę.
Pojemność - zdolność do przyjmowania pewnej ilości odpadów.
Elementy składowe potencjału:
Ilość surowców
Jakość surowców
Można wyróżnić 4 typy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz