Podsystem wywozu odpadów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podsystem wywozu odpadów - strona 1 Podsystem wywozu odpadów - strona 2

Fragment notatki:

Podsystem wywozu odpadów :
Ważne jest dostosowanie podsystemu gromadzenia do podsystemu wywozu odpadów: Rodzaje stosowanych pojazdów w gospodarce odpadami zależą od :
Rodzaju używanych pojemników
Systemu zbierania odpadów
Od tego czy realizowany jest recykling u źródła gromadzenia czy realizowany jest recykling centralny Usuwanie odpadów - 2 systemy w Europie: Usuwanie bezpośrednio przy pojemnikach , czyli miejscu gromadzenia odpadów - bardziej popularne w Polsce Usuwanie przy krawężniku Istotnym zagadnieniem logistyki powtórnego zagospodarowania odpadów jest zaplanowanie tras wywozu: Prawidłowe decyduje o kosztach systemów
W przypadku obszarów zurbanizowanych można opracować dokładnie zadanie transportowe poprzez wyznaczenie najkrótszej trasy Istotne jest to czy stosujemy system : 2 stopniowy - jest stacja przeładunkowa
W Polsce jeszcze jest rzadkością
Spełniają ważną funkcję w procesie recyklingu
Umożliwiają dobór odpowiedniego taboru 1 stopniowy W naszym kraju w chwili obecnej następuje tworzenie centralnego układu składowisk w poszczególnych regionach, w konsekwencji, czego konieczne staje się rozbudowanie układu stacji przeładunkowych .
Zbierane odpady będą przewożone przez pojazdy o większej ładowności
Istnieją 2 rodzaje odbierania odpadów :
Poprzez wsypywanie do śmieciarek
Odbieranie kontenerów
Istnieją różne rodzaje pojazdów :
Do wywozu odpadów komunalnych proponuje się stosować następujące rodzaje pojazdów samochodowych: W rejonach miejskich - samochody systemu wymiennego (odbierają całe kontenery) i nie wymiennego (klasyczne śmieciarki) W obiektach handlowych i przemysłowych proponuje się stosowanie samochodów systemu wymiennego
Samochody systemu wymiennego są też stosowane na obszarach wiejskich gdzie jest jeden centralny punkt Do wywozu surowców wtórnych posegregowanych powinno stosować się samochody jedno lub wielopojemnikowe z hydraulicznym urządzeniem służącym do opróżniania pojemników
Natomiast w przypadku wywozu odpadów na dłuższe odległości powyżej 20 km wskazane jest stosowanie ciągnika siodłowego z naczepą
Doskonalenie technik wywozu odpadów powinno zmierzać:
W stronę Wielofunkcyjności i elastyczności stosowanego taboru
W stronę doskonalenia mechanizacji załadunku odpadów W stronę podnoszenia komfortu pracy pracowników zaangażowanych w podsystemie wywozu
Przewóz odpadów nie tylko występuje z punktu zbierania do punktu odbioru, ale także pomiędzy elementami całego systemu logistyki.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz