Dr Jolanta Łęczycka

note /search

Metodyka pracy korekcyjno-wyrównawczej

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Metodyka pracy korekcyjno-wyrównawczej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3423

...I. Przyczyny biologiczne 1) chromosopatie ( różnorakie anomalie składu oraz podziału chromosomów płciowych, najczęściej występują u dzieci matek przed 15 r. ż. i po 40 r. ż.) 2) embriopatie( uszkodzenie układu nerwowego w okresie płodowym ) o embriopatie wirusowe na skutek choroby ko...

Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób przewlekle chory...

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób przewlekle chorych i z niepełnosprawnością ruc
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1617

...Choroba przewlekła – ( wg Komisji Chorób przewlekłych przy WHO ), to wszelkie zaburzenia, lub odchylenia od normy, które mają jedną lub więcej z następujących cech charakterystycznych: - są trwałe - pozostawiają po sobie inw...

Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z upośledzeniem ...

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1897

...Psychologiczne podstawy... 3 Spostrzeżenia osób niepełnosprawnych umysłowo są fragmentaryczne. Może to powodować „bałagan” ( jedne rzeczy mogę być spostrzegane wielokrotnie , inne w ogóle ). Problem w spostrzeganiu związków między elementami przedmiotu. Trudności z zauważeniem przedmiotów ...