Dr Jarosław Piwowarczyk

note /search

Strategia organizacji - istota

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1176

STRATEGIA ORGANIZACJI Celem procesu zarządzania zasobami ludzkimi, traktowanego jako strategiczna i operacyjna funkcja, jest budowanie w firmie "portfela kompetencji" poprzez tworzenie nowych umiejętności zawodowych, sieci powiązań i kultury. Jedną z podstawowych funkcji w zarządzaniu ...

Podstawowe informacje - Partycypacja pracownicza

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Stosunki i partycypacja pracy
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2310

WYKŁADY & CWICZENIA: STOSUNKI I PARTYCYPACJA PRACY  Dr. Jarosław Piwowarczyk,    WYKŁAD 1 (23.02.2011)   Pytania do obrony pracy:  1.  Określ  czym  jest  pracownicza  partycypacja  w  zarządzaniu  i  omów  jej  podstawowe  efekty (owoce).  2.  Podaj podstawowe przejawy i zasady  zarządzania pa...

Stosunki pracy i partycypacja pracy wykłady i ćwiczenia

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Stosunki i partycypacja pracy
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2261

WYKŁADY & CWICZENIA: STOSUNKI I PARTYCYPACJA PRACY  Dr. Jarosław Piwowarczyk,  „Stosunki pracy w handlu wielko powierzchniowym w Polsce” J. Czarzasty, SGH, 2010.  Egzamin + zaliczenie: jeden kolos, dwie oceny: 1 czerwca 2011 (zajecia)  Forma: pisemna, 6 pytan = 3 z wykładów + 3 z ksiazki    W...

Coaching i mentoring wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1673

jpeg. Notatka to materiały z wykładów i porusza takie zagadnienia, jak: umiejętność słuchania, etapy procesu szkolenia, szkolenia w miejscu pracy, szkolenia w oderwaniu od pracy, techniki wspólne, asystentura, szkolenie, podróże motywacyjne, coaching,