Dr inż. Ryszard Kowalski - strona 5

note /search

Popyt - Funkcja ceny

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1386

Popyt jest funkcją cen. Zależność zapotrzebowania na jakieś dobro w zależności od ceny tego dobra D - krzywa popytu S - krzywa podaży Cena równowagi rynkowej - kiedy nie występują niedobory lub nadwyżki. Dla ceny (na wykresie) ...

Decyzje konsumenta, teoria użyteczności

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1022

DECYZJE KONSUMENTA NA RYNKU SPIS TREŚCI Zasada maksymalizacji satysfakcji3 Użyteczność całkowita i krańcowa5 Krzywe obojętności konsumenta7 Równowaga konsumenta9 1.Zasada maksymalizacji satysfakcji Jedna z podstawowych teorii, n...

Decyzje konsumenta, krzywa użyteczności

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 805

DECYZJE KONSUMENTA NA RYNKU SPIS TREŚCI Zasada maksymalizacji satysfakcji3 Użyteczność całkowita i krańcowa5 Krzywe obojętności konsumenta7 Równowaga konsumenta9 1.Zasada maksymalizacji satysfakcji Jedna z podstawowych teorii, n...

Podstawy teorii producenta- teoria kosztów

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2093

Podstawy teorii producenta - teoria kosztów Podział kosztów Koszty księgowe (explicite, jawne) - koszty odzwierciedlone w ewidencji księgowej obejmujące zarówno rzeczywiste wydatki pieniężne jak i niepieniężne - amortyzację, Koszty ukryte (implicite) - koszty faktycznie nie ponoszone przez prze...

Teoria kosztów komparatywnych

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1050

TEORIA KOSZTÓW KOMPARATYWNYCH David Ricardo (1772-1823) - przedstawiciel klasycznej szkoły ekonomii, twórca teorii kosztów komparatywnych Do czasów D.Ricardo panował pogląd, że przesłanką międzynarodowego podziału pracy są różnice w absolutnych kosztach wytwarzania. Ricardo dowiódł, że nie jest...

Podstawz teorii produkcji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1302

Podstawy teorii producenta - teoria produkcji Teoria produkcji jest analizą relacji, jakie występują między nakładem czynników produkcji a osiąganym z tego nakładu produktem. I. Funkcja produkcji Obrazuje zależność między wielkością poniesionych nakładów (ilością czynników produkcji) na produkc...

Konkurencja doskonała - optymalna wielkość produkcji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

Notatka porusza między innymi zgadnienia takie jak: Jaka jest optymalna wielkość produkcji przedsiębiorstwa działającego w warunkach konkurencji doskonałej? Wobec tego, że funkcja przychodu w warunkach konkurencji doskonałej jest zaws...

Zmiany punktu równowagi

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 791

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Spadek dochodów, wzrost ceny dobra komplementarnego lub spadek ceny dobra substytucyjnego obniża popyt na dane dobro przy stałej jego cenie, co odzwierciedla przesuwająca się w lewo ...

Wpływ zmian ceny rynkowej na sytuację ekonomiczną

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 567

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Celem rozważań prowadzonych w tym punkcie będzie pokazanie, jak zmieni się sytuacja przedsiębiorstwa działającego w doskonałej konkurencji, gdy zmieni się cena rynkowa po której sprzedaje swój produkt. Dla skrócenia analizy ograniczymy się do przy...

Różne warianty niedoskonałej konkurencji na rynku

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: W dotychczasowej analizie rozpatrywaliśmy przypadki, kiedy oferenci i konsumenci byli tak rozproszeni, że żaden z nich nie mógł samodzielnie wpływać na zmiany ceny na rynku. Działania jednego podmiotu gospodarczego nie miały żadnego wpływu na s...