Dr inż. Małgorzata Pawul

note /search

Zagadnienia do kolokwium

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 294
Wyświetleń: 5201

"d. metody stosowane w odorymetrii -metoda parzysta polega na porównianiu 2 próbek i określeniu czy istnieją różnice między nimi (intensywność, źródło, hedoniczność) -metoda trojkątowa-ocenie podlegają trzy próbki, z których dwie są identyczne a trzecia charakteryzuje się wyższym lub ni...

Stan wody popowodziowej, WYKŁAD

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2709

Referat na sesję naukową. Notatka na 3 strony w formacie doc (plus 1-stronicowe streszczenie). W treści referatu z Gospodarki wodnej (przedmiot prowadzi dr. inż Małgorzata Pawul) można znaleźć następujące zagadnienia: woda i jej przydatność do spożycia, statystyki, Rozporządzenie Ministra Zdrowia w ...

Analiza wody popowodziowej na terenie Małopolski, WYKŁAD

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 3598

referat na sesję naukową w ramach przedmiotu Gospodarka wodna 1.Woda i jej przydatność do spożycia Woda stanowi podstawowy składnik niezbędny do utrzymania życia na naszej planecie. Około 75% powierzchni Ziemi pokrywają morza i oceany. Ogólną objętość wody szacuje się na około 2x10^18m^3 z czego 1...

Streszczenie referatu, Analiza wody popowodziowej, WYKŁAD

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 3311

streszczenie referatu, język polski i angielski Statystyki powodziowe w Polsce, jak i całej Europie, mogą wzbudzać niepokój. Tylko w XX wieku powodzie pochłonęły prawie 10 tys. ofiar, dotknęły kolejnych 10 mln, a straty oszacowano na 70 mld euro. Jednym ze skutków powodzi jest

Ustalane składu ziarnowego pyłu, laboratorium

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 322
Wyświetleń: 5110

Tematem ćwiczenia jest ustalane składu ziarnowego pyłu. W treści notatki takie zagadnienia jak: zapoznanie się z metodami ustalania składu ziarnowego pyłu, część teoretyczna, czym jest pył, jak dzielimy metody pomiarów granulometrycznych, jakie są metody pomiarów, wyniki pomiarów, wykres krzywej uz...

Wytyczne do umowyu o praktyki PRAKTYKI

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1757

W treści notatki: jakie dane są potrzebne do umowy o praktyki, kwestia dofinansowania, co należy zrobić po odbyciu praktyki. Potrzebne do umowy: Student: imie, nazwisko, pesel, nr albumu, ewentualnie NIP, imiona rodziców Pracodawca: nazwa firmy, adres, regon, KRS, sąd, urząd miasta, dane osoby rep...

Ochrona powietrza - na egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 392
Wyświetleń: 4662

Atmosfera - gazowa powłoka otaczająca Ziemię, pełniąca rolę płaszcza ochronnego przed wpływem zewnętrznym kosmosu (prom. Krótkofalowe, korpuskularne). Grubość atmosfery 100-150km, cała masa atm. ziemskiej jest zgromadzona w warstwie powietrza o grubości 150km. Ta masa powietrza wytwarza ciśnienie,...

Wpływ działalnosci odkrywkowej na środowisko

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3962

sprawozdanie numer 1 z ochrony środowiska OCHRONA ŚRODOWISKASPRAWOZDANIE 11.Wpływ działalności odkrywkowej na środowisko naturalneDziałalność odkrywkowa powoduje zmiany w środowisku, których skutki uzależnione są od danej techniki eksploatacji oraz rodzaju środowiska. Eksploatacja złóż metodą odkryw...