stan wody popowodziowej, WYKŁAD

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2709
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
stan wody popowodziowej, WYKŁAD - strona 1 stan wody popowodziowej, WYKŁAD - strona 2 stan wody popowodziowej, WYKŁAD - strona 3

Fragment notatki:

Referat na sesję naukową. Notatka na 3 strony w formacie doc (plus 1-stronicowe streszczenie). W treści referatu z Gospodarki wodnej (przedmiot prowadzi dr. inż Małgorzata Pawul) można znaleźć następujące zagadnienia: woda i jej przydatność do spożycia, statystyki, Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne, wykrywanie bakterii grupy coli, wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda, badania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, woda powodziowa, wody studzienne, woda przydomowa, Escherichia Coli, zanieczyszczenie wody kałem, ściekami, zakażoną glebą, gnijącym materiałem roślinnym, enterokoki, zmiany fizykochemiczne, dezynfekcja wody, wymagania fizykochemiczne, parametry, najwyższe dopuszczalne stężenie, ponadnormatywne ilości bakterii z grupy coli, wykorzystanie wody do spożycia, zwartość żelaza powyżej 200 ?g/l, zanieczyszczenie amoniakiem, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, dezynfekcja za pomocą wapna chlorowanego, monochloraminy.

1.Woda i jej przydatność do spożycia
Woda stanowi podstawowy składnik niezbędny do utrzymania życia na naszej planecie. Około 75% powierzchni Ziemi pokrywają morza i oceany. Ogólną objętość wody szacuje się na około 2x10^18m^3 z czego 1,37x10^18 m^3 to wody mórz i oceanów, a zaledwie 0,0025% tj. 500000 km^3 to wody słodkie (podziemne i powierzchniowe) Krążenie wody w przyrodzie oraz to, że jest ona dobrym rozpuszczalnikiem, powoduje, że woda w przyrodzie nie występuje jako czysty chemicznie związek. Jest ona zawsze rozcieńczonym roztworem soli, kwasów, zasad i gazów. Oprócz substancji rozpuszczonych mogą być w niej obecne związki koloidalne i zawieszone, ich ilości w wodach naturalnych mogą być różne i zależą od czynników naturalnych i obcych. Wody powierzchniowe stanowią jedyny rezerwuar wody przeznaczonej do picia, dlatego też tak dużą wagę przykłada się do jej ochrony przez zanieczyszczeniami uniemożliwiającymi jej spożywanie. Równowagę to zaburzyła powódź, która dotknęła Polskę w maju tego roku, przynosząc wiele strat. Jednym z zagrożeń, które niosła za sobą okazało się skażenie mikrobiologiczne i fizykochemiczne wód pitnych, które uniemożliwiało nie tylko jej spożywanie ale również bezpośredni kontakt. Zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417), woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia i ludzkiego i spełnia m.in. wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w odpowiednich załącznikach do rozporządzenie. Podstawowe wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda mówią, że w 100 ml próbki wody nie mogą znajdować się bakterie Escherichia coli i enterokoków. Natomiast dodatkowe wymagania wskazują, że w 100 ml nie mogą być wykrywalne bakterie grupy coli oraz Clostridium perfingus ( łącznie ze sporami), ale dopuszcza się w objętości 1 ml wody 50 koloni ( JTK- jednostki tworzące kolonie) bakterii mezofilnych- hodowanych w 36 +/- 2 oC przez 48 godzin i 100 JTK bakterii psychrofilnych- hodowanych w 22+/- 2 oC przez 72 h. W przepisach znajdujemy również klauzulę dotyczącą sporadyczności wykrywania bakterii grupy coli, ale nie w kolejnych próbkach ( do 5 % próbek w ciągu roku) [tab.1]
Tab. 1 Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać wo

(…)

… jakości wody, w tym również bakterie.
5. Dezynfekcja i uzdatnianie wody W celu dezynfekcji wody Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wydała ponad 700 kg chloraminy typu T, która rozpuszczając się w wodzie hydrolizuje w wytworzeniem podchlorynu mającego właściwości dezynfekujące. Najwięcej zanieczyszczeń wykryto w studniach przydomowych, czego wynikiem była konieczność dezynfekcji za pomocą wapna…
… Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie
Po ustąpieniu wody powodziowej z terenu województwa Małopolskiego, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie rozpoczęła badania wód przeznaczonych do spożycia w celu wykrycia niebezpiecznych zmian mikrobiologicznych i fizykochemicznych, które mogłyby stanowić zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Badania objęły przede wszystkim wody studziennie…
… jak i fizykochemiczne. W większości przypadków niespełnione zostały warunki mikrobiologiczne. Wody te należało poddać dezynfekcji, oraz zbadać ponownie w celu wykluczenia ponownego skażenia.
Wymagania fizykochemiczne
Lp.
Parametry
Najwyższe dopuszczalne stężenie
Jednostka
1
Przewodność
2500
µS/cm
2
Jon amonowy
0,2
mg/l
3
żelazo
0,2
mg/l
4
azotany
50
mg/l
5
barwa
15
mg/l
6
zapach
Aceptowalny
7
smak
Aceptowalny
8…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz