Dr inż. Jan Różewicz - strona 4

Rola otuliny w spawaniu łukowym - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1064

Rola otuliny w spawaniu łukowym. W procesie spawania łukowego, dla ochrony łuku spawalniczego oraz „jeziorka” topionego materiału przed wpływem atmosfery, wymagane jest stosowanie dodatkowych osłon. W praktyce stosuje się osłony gazowe, żużlowe i gazowo-żużlowe. Jedną z najwcześniej zastosowanych j...

Stopy najczęściej odlewane w kokilach i ich zastosowanie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Stopy najczęściej odlewane w kokilach i ich zastosowanie. stopy cyny, z których wykonuje się panewki, stopy ołowiu (płyty akumulatorowe i elementy armatury chemicznej), stopy cynku (gaźniki, części zamków i okuć, elementy galanterii samochodowej, kamer, itp.) stopy magnezu, głównie odlewane pod ...

Tłumienie w ciałach stałych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Tłumienie w ciałach stałych Wielkością wiążącą tłumienie drgań ciał stałych z fizycznymi właściwościami ośrodka jest kąt stratności mechanicznej δ wyrażony zależnością w którym:  - współczynnik tarcia określany na podstawie pomiarów....

Tłumienie w cieczach i gazach - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

Tłumienie w cieczach i gazach Teoretyczne przyczyny pochłaniania energii ultradźwiękowej w cieczach i gazach są podobne i wyrażają się tymi samymi zależnościami, wyznaczonymi na podstawie prac Stokesa i Kirchhoffa. Podstawową przyczyną tłumienia jest tarcie wewnętrzne (równoznaczne z lepkością). Ws...

Właściwości układów kontrolno-pomiarowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

Właściwości układów kontrolno-pomiarowych W przypadku zgrzewania oporowego każdy system kontrolny musi reagować na występujące zjawiska fizyczne wynikające z procesu powstawania zgrz...

Wady złączy zgrzewanych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3031

Wady złączy zgrzewanych Wady powstające podczas zgrzewania rezystancyjnego mogą powstawać pomimo prawidłowej konstrukcji złącza, sprawnej aparatury. Powodowane jest to po przez znaczną liczbę wielkości mogących zakłócić prawidłowy przebieg procesu. Zgodnie z zasadą Pareto każdy czynnik zakłócający,...

Walcowanie hutnicze i przetwórcze - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

Walcowanie hutnicze i przetwórcze Walcowanie hutnicze - obejmuje produkcję długich półwyrobów o stałych wymiarach i stałym kształcie przekroju poprzecznego. Odbywa się ono w walcowniach będących wydziałami produkcyjnymi zakładów hutniczych. Wal...

Zabiegi wraz z liczbą przejść - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1274

Zabiegi wraz z liczbą przejść: Lp. Zabieg i jego przejścia 0 Mocowanie pręta 1 Planowanie czoła 2 Toczenie wzdłużne zgrubne na średnicę 34,9 mm na długości 52 3 Toczenie wzdłużne zgrubne na średnicę 34,3mm na długości 12 4 Toczenie wzdłużne zgrubne na średnicy 34mm na długości 12 5 6 ...

Zalety i wady spawania gazowego - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2877

Zalety i wady spawania gazowego. Zalety: należy do najstarszych metod spawania. Dzięki właściwościom płomienia znajduje ono szerokie zastosowanie w łączeniu stali (węglowych i stopowych) oraz różnych metali nieżelaznych (miedzi, niklu, aluminium) i...