Właściwości układów kontrolno-pomiarowych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Właściwości układów kontrolno-pomiarowych - wykład - strona 1 Właściwości układów kontrolno-pomiarowych - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Właściwości układów kontrolno-pomiarowych
W przypadku zgrzewania oporowego każdy system kontrolny musi reagować na występujące zjawiska fizyczne wynikające z procesu powstawania zgrzeiny. W większości przypadków stan wyjściowy układu ma ścisły związek z wymiarami jądra zgrzeiny, które na ogół przyjmowane są jako produkcyjne kryterium jakości złącza. Rys. 17. przedstawia typową krzywą zależności między stanem wyjściowym układu a wymiarami jądra zgrzeiny w przypadku, gdy jeden z parametrów procesu (np. natężenie prądu zgrzewania) ulega zmianie. Można stwierdzić, że im węższe będzie pasmo rozrzutu, tym dokładniej zostanie określona średnica jądra zgrzeiny. Idealny system kontrolny powinien utrzymywać analogiczną zależność, a także pochylenie krzywej wówczas , gdy inne parametry ulegną zmianie, zarówno pojedynczo, jak i grupowo. Rys. 17. Zależność wielkości wyjściowej układu kontrolnego od średnicy jądra zgrzeiny [14]
Zależności te określają stopień przydatności danego systemu do konkretnego zastosowania. I tak np. system, który jest mało czuły na zmiany natężenia prądu, jest nieprzydatny w warunkach, w których mogą występować wahania napięcia sieci zasilającej albo - wskutek nieprawidłowego rozmieszczenia zgrzein - bocznikowanie prądu zgrzewania. Rozwiązanie problemu polega więc na znalezieniu jednej lub więcej zmiennych, które mogą być łatwo mierzone podczas procesu zgrzewania i które mają określony związek z jakością zgrzeiny. Opracowane systemy można podzielić na dwie zasadnicze grupy: wykorzystujące pomiar wielkości nieelektrycznych oraz wykorzystujące pomiar prądu i napięcia zgrzewania podczas procesu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz