Dr inż. Jan Różewicz - strona 3

Metody oparte na pomiarze napięcia i prądu zgrzewania - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 28
Wyświetleń: 973

Metody oparte na pomiarze napięcia i prądu zgrzewania Układy, w których wykorzystywany jest pomiar napięcia i prądu zgrzewania, stanowią jedną z najbardziej perspektywicznych grup układów kontrolno-korekcyjnych. Dużą zaletą tych układów jest dostępność i łatwość pomiaru podstawowych wielkości w cza...

Metody wytwarzania folii - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

Metody wytwarzania folii i możliwe do uzyskania wymiary. Folie w zależności od ich szerokości wytwarza się dwoma zasadniczymi metodami. Do wyciskania folii płaskich o szerokościach do 4m stosowana jest metoda Chill-Roll - tworzywo wyciskane jest skośnie w dół przez dyszę szerokoszczelinową o wysoko...

Najważniejsze właściwości mas formierskich - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

Najważniejsze właściwości mas formierskich. Wytrzymałość - wyznacza się ją na znormalizowanych próbkach i w różnych temperaturach. przepuszczalność - wskaźnik charakteryzujący zdolność masy formierskiej i rdzeniowej do przepuszczania i odprowadzania gazów, gazotwórczość - ilościowy wskaźnik wydzi...

Niszczące metody oceny jakości zgrzein punktowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2016

Niszczące metody oceny jakości zgrzein punktowych: Dla połączeń zgrzewnych punktowo najczęściej stosowanymi kryteriami oceny jakości są parametry jądra zgrzeiny. Cechą charakterystyczna jest tu jego średnica, określana między innymi po wykonaniu wyłuskiwania lub próby ścinania. Innymi kryteriami ja...

Parametry procesu zgrzewania oporowego punktowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1498

Parametry procesu zgrzewania oporowego punktowego: Do podstawowych parametrów określających przebieg procesu zgrzewania zalicza się: natężenie prądu czas zgrzewania docisk elektrod wielkość powierzchni stykowej Wartości powyższych parametrów zależne są głównie od rodzaju zgrzewanych materiałów...

Podstawowy podział na poziomy wytwarzania - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Podstawowy podział na poziomy wytwarzania i ich cechy charakterystyczne. I poziom wytwarzania - POZYSKIWANIE I WSTĘPNA PRZERÓBKA SUROWCÓW wstępna obróbka surowcowa, np. rozdrabniania, oczyszczania, sortowanie, wzbogacanie, itp. wstępne przetwarzanie, np. zabiegi agrotechniczne, II poziom wytwarza...

Przyczyny tłumienia fal ultradźwiękowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1162

Przyczyny tłumienia fal ultradźwiękowych Amplituda ciśnienia fali rozchodzącej się w materiale maleje wraz ze wzrostem przebytej drogi z powodu: strat związanych z rozbieżnością wiązki, procesów rozpraszania, tarcia wewnętrznego (energia drgań mechanicznych zamienia się na ciepło). Rys. 21. Wpł...

Przykład systemu kontroli przebiegu procesu zgrzewania IQR - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 42
Wyświetleń: 609

Przykład systemu kontroli przebiegu procesu zgrzewania IQR [2] W procesach produkcji, wykorzystujących metodę zgrzewania rezystancyjnego, wymagania odnośnie jakości, ilości i szybkości zgrzewania, ciągle rosną. Podejmowane są próby sprostania t...

Rodzaje i zastosowanie doczołowego zgrzewania oporowego i iskrowego - ...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2065

Rodzaje i zastosowanie doczołowego zgrzewania oporowego i iskrowego. Zgrzewanie doczołowe-oporowe polega na łączeniu części metalowych na całej powierzchni ich przekroju poprzecznego. Przepływający prąd elektryczny powoduje ich nagrzanie do żąd...