Dr inż. Jan Kapłon

Inżynieria chemiczna- zestaw zadań nr 4

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jan Kapłon
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1841

J.Kapłon Zestaw zadań z obliczeń w inżynierii chemicznej nr 4 1. Kuliste ziarno skrobii o gęstości 1500 kg/m3 opada w powietrzu z prędkością 0.1 m/s. Jaka jest średnica ziarna, jeżeli powietrze ma temperaturę 20oC a ciśnienie wynosi 1 at? odp. 46.9 µm 2. Obliczyć średnicę najmniejszych cząstek...

Inżynieria chemiczna- zestaw zadań nr 5

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jan Kapłon
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1596

Zestaw zadań nr 5 1. Obliczyć początkową i końcową temperaturę wrzenia roztworu n-heksanu i n-oktanu zawierającego 40% molowych składnika lotniejszego pod ciśnieniem 2026 hPa. Prężności

Estymacja przedziałowa - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jan Kapłon
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1015

Estymacja przedziałowa Estymacja przedziałowa polega na konstruowaniu tzw. przedziału ufności, w celu szacowania nieznanej wartość parametru w populacji. Przedziałem ufności nazywamy taki przedział liczbowy, który z zadanym z góry p...

Inżynieria chemiczna- zestaw zadań nr 1

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jan Kapłon
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 420
Wyświetleń: 3150

Inżynieria chemiczna - ćwiczenia Zestaw zadań nr 1 1. Obliczyć średnicę zastępczą przestrzeni międzyrurowej wymiennika ciepła, składającego się z 61 rur o średnicy 38×2.5 mm. Wewnętrzna średnica płaszcza jest równa 625 mm. Odp. 0,...

Inżynieria chemiczna- zestaw zadań nr 2

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jan Kapłon
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1274

Inżynieria chemiczna - ćwiczenia Zestaw zadań nr 2 1. Z otwartego zbiornika wypływa woda rura spływową tak, jak pokazano na rysunku. Poziom cieczy w zbiorniku jest stały. Jaka jest prędkość wypływu w przekroju 3 i ciśnienie w prze...

Inżynieria chemiczna- zestaw zadań nr 3

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jan Kapłon
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 931

Inżynieria chemiczna - ćwiczenia Zestaw zadań nr 3 1. Pompa wirowa przetłacza 0.02 m3/s wody między otwartymi zbiornikami, przy czym Hg=20 m, Hu=44 m. Jaka będzie wysokość podnoszenia pompy, jeżeli poziom wody w górnym zbiorniku ...