Inżynieria chemiczna- zestaw zadań nr 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 518
Wyświetleń: 3549
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inżynieria chemiczna- zestaw zadań nr 1 - strona 1 Inżynieria chemiczna- zestaw zadań nr 1 - strona 2

Fragment notatki:

Inżynieria chemiczna - ćwiczenia
Zestaw zadań nr 1
1. Obliczyć średnicę zastępczą przestrzeni międzyrurowej wymiennika ciepła, składającego się z 61 rur
o średnicy 38×2.5 mm. Wewnętrzna średnica płaszcza jest równa 625 mm.
Odp. 0,288m
2. Chłodnica składa się z 19 rur o średnicy 20×2 mm. Do przestrzeni rurowej dopływa woda rurociągiem
o średnicy 57×3.5 mm. Prędkość przepływu wody w rurociągu wynosi 1.4m/s. Woda płynie z dołu do
góry. Obliczyć prędkość przepływu wody w rurach chłodnicy.
Odp. 0,169m/s.
3. Chłodnica składa się z dwóch koncentrycznych rur o średnicach 29×2.5 mm oraz 54×2.5mm.Przez
rurę
wewnętrzną przepływa 3.73 t/h solanki o gęstości 1150 kg/m3. W przestrzeni międzyrurowej płynie
160 kg/h gazu pod ciśnieniem 5 at o średniej temperaturze 0oC. Gęstość gazu w warunkach normal
nych ( 0oC, 760 mm Hg ) wynosi 1.2 kg/m3. Obliczyć liniowe prędkości przepływu gazu i cieczy.
Odp. 1,99m/s i 6,13m/s.
4. W przestrzeni międzyrurowej płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła o średnicy płaszcza 0.53m
płynie z prędkością 0.3 m/s woda o średniej temperaturze 60oC. W płaszczu znajduje się 61 rur
o średnicy zewnętrznej 33 mm. Określić charakter przepływu wody, jeżeli jej gęstość wynosi
983 kg/m3 a lepkość 0.47⋅10-3 Pas⋅s.
Odp. Re=159873
5. Określić charakter przepływu cieczy w przestrzeni międzyrurowej wymiennika ciepła typu
„rura w rurze”, którego wewnętrzna rura ma średnicę 25×2 mm, zewnętrzna 51×2.5 mm, masowe
natężenie przepływu cieczy wynosi 3730 kg/h, jej gęstość1150 kg/m3 a lepkość 1.2⋅10-3 Pa⋅s.
Odp. Re=48642
6. Przez poziomy rurociąg złożony z dwóch odcinków rur o średnicach wewnętrznych 30 i 15 mm
przepływa 0.9t/h wody. Obliczyć zmianę ciśnienia i stosunek prędkości liniowych przy przejściu
wody z rury o większej średnicy do rury o mniejszej średnicy. Stratę ciśnienia na tarcie pominąć.
Odp.
w1/w2 = 0,25 Δp = -938,1 Pa
7. Prostym rurociągiem o średnicy 0.1 m płynie woda o gęstości 1000 kg/m3 i lepkości 10-3 Pa⋅s, w ilości 30 t/h. Obliczyć, pod jakim kątem nachylony jest rurociąg, jeżeli różnica ciśnień statycznych na
po-
czątku i końcu przewodu wynosi 104 Pa a różnica wysokości równa jest 1 m.
Odp.
28o lub
0,29o.
8. Poziomym rurociągiem o długości 1000 m i średnicy 20×1.5 mm przepływa roztwór gliceryny
( ρ=1050 kg/m3, η= 10-2 Pa⋅s ). Obliczyć różnicę ciśnień na końcach rurociągu, jeżeli prędkość
przepływu cieczy wynosi 0.8 m/s.
Odp. Δp = 885460 Pa.
9. Obliczyć ciśnienie na początku rurociągu, jeżeli ciśnienie na jego końcu wynosi 1 bar. Wysokość
rurociągu na początku wynosi 10 m a na końcu 4 m nad poziomem odniesienia. Średnica rurociągu
jest 100 razy mniejsza od jego długości i wynosi 0.4 m. Objętościowe natężenie przepływu cieczy
o gęstości 1040 kg/m3 wynosi 1m3/s. Współczynnik oporu wynosi 0.02.
Pa
Odp. Δp = 4648,5
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz