Dr inż. Anna Kwasiborska - strona 3

Typy terminali - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1113

Typy terminali - zalety i wady Terminal pomostowy (Pier / finger) Zalety Jeden zwarty moduł główny terminala. Łatwy tranzyt pasażerów przy dobrej koordynacji przydziału miejsc postojowych samolotów. Łatwy w rozbudowie pomostów odchodzących od głównej części budynku. Pozwala na centralizację po...

Zapotrzebowania przewozowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Zapotrzebowania przewozowe - do przejzenia w materialach Zapotrzebowania przewozowe pojedyncze zapotrzebowanie na przelot ma postać zp = gdzie: ap - port lotniczy, z którego należy wywieźć pasażerów, ap - port lotniczy, do którego należy dowieźć pasażerów, td( ap ap) ≡ td - czas w którym najw...

Zarządzania ruchem lotniczym - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 91
Wyświetleń: 651

Zarządzania ruchem lotniczym Zarządzanie ruchem lotniczym (ATM) (Art. 121 PL3) jest realizowane przez służby ruchu lotniczego. • Służbę alarmową (ALS) - zawiadamianie organów systemu poszukiwania i ratownictwa o statkach powietrzn...

ASM 2

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

ASM 2 - w Polsce zbieranie i analiza zapotrzebowań na przestrzeń powietrzną. analiza próśb o udostępnienie CDR; rozstrzyganie kolidujących próśb o przydział TSA, TRA lub CDR. rozstrzyganie konfliktów wynikających z nie dających si...

ASM 3

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

ASM 3 - w Polsce aktywacja i dezaktywacja elementów przestrzeni zawartych w AUP. uaktualnianie danych związanych z realizacją AUP. aktywacja, na prośbę użytkownika przestrzeni powietrznej, dodatkowych TSA nie kolidujących ze strukt...

Co jest obszar kontrolowany

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 203
Wyświetleń: 777

Co jest obszar kontrolowany? Obszar kontrolowany (CTA -  Control area - przestrzeń powietrzna kontrolowana rozciągająca się w górę od określonej granicy nad ziemią - co najmniej 200mAGL) w skład, którego wchodzą: a) rejo...

Co to jest PAłP

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Co to jest PAŻP? Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest organem odpowiedzialnym za zarządzanie ruchem lotniczym w polskiej przestrzeni powietrznej Wzorem r...

Co to są strefy niebezpieczne i ograniczone w przestrzeni powietrznej

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 357

Co to są strefy niebezpieczne i ograniczone w przestrzeni powietrznej. Strefy Niebezpieczne •Przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach, w której mogą odbywać się, w opublikowanych okresach czasu, działania niebezpieczne dla lotó...

FUA

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1414

FUA - Flexible Use of Airspace Koncepcja tzw. elastycznego użytkowania przestrzeni powietrznej Pozwala na użytkowanie całej nie zarezerwowanej przestrzeni dla potrzeb cywilnych (oczywiście poza obszarami ograniczonymi z innych powodó...

Funkcje służb zarządzania ruchem lotniczym

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 105
Wyświetleń: 630

Funkcje służb zarządzania ruchem lotniczym. Funkcje zarządzania ruchem lotniczym 1. zarządzanie przestrzenią powietrzną (ASM) - zadaniem jest osiągnięcie najbardziej wyda...