Dr inż. Anna Kwasiborska - strona 4

Modyfikacja rotacji w przypadku wystąpienia usterek

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 280

Modyfikacja rotacji w przypadku wystąpienia usterek i „wypadnięcia” przynajmniej jednego statku powietrznego Cztery metody postępowania: 1) Zastąpienie jednego, bądź kilku uszkodzonych statków powietrznych egzemplarzami rezerwowymi 2) Modyfikacja zaplanowanej rotacji (planu lotów) tak aby żaden z ...

Opisać strategiczne zarządzanie przepływem RL

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Opisać strategiczne zarządzanie przepływem RL? Planowanie strategiczne powinno być wykonywane wspólnie przez organy ATC i użytkowników statków powietrznych. Powinno ono obejmować analizę potrzeb na najbliższy sezon, oceniając gdzie i kiedy potrzeby mogą przewyższać dostępną

Przeglądy techniczne a i c

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Przeglądy techniczne a/c: przegląd typu A - co 500 godzin lotu - trwa 12 - 24 godz. przegląd typu B - co 750 godzin lotu - trwa ~ 24 godz. przegląd typu C - raz na rok - trwa: dwa tygodnie przegląd typu D - co 6 do 7 lat - całkowity remont a/c - trwa do 6 tyg. Producenci samolotów (liczący się)...

Służby Ruchu Lotniczego ATS

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Służbę Ruchu Lotniczego ATS (Air Traffic Services) Świadczenie usługi w zakresie wykonywania określonych zadań lotniczych uczestnikom ruchu lotniczego. ATS pełniona wobec: - a/c podczas lotu - a/c który jeszcze nie wystartował, lecz podjął działania związane ze startem wykorzystując: łączność t...

Służba kontroli lotniska pełniona tylko przez organ TWR

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

Służba kontroli lotniska pełniona tylko przez organ TWR, zapewniająca służbę kontroli ruchu lotniczego w odniesieniu do ruchu lotniskowego. Organy kontroli lotniska powinny udzielać

ULC

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

ULC ULC RP kreuje politykę państwa w stosunku do wszystkich (polskich i obcych, cywilnych i wojskowych) użytkowników polskiej przestrzeni powietrznej oraz ustala standardy i przepisy w zakresie: zarządzania ruchem lotniczym, personelu l...

Naruszenie minimów separacji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Naruszenie minimów separacji “zbliżenie statków powietrznych - sytuacja, w której według opinii pilota lub personelu służb ruchu lotniczego, odległość między a/c, a także ich względne pozycje i prędkość są takie, że bezpieczeństwo ...

Oczekiwania podróżnych korzystających z terminala - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Oczekiwania podróżnych korzystających z terminala łatwy dostęp do terminala pasażerskiego ze środków transportu dowozowego, krótkiego dystansu z transportu dowozowego do pierwszego punktu obsługi podróżnych i do dalszych stanowisk obs...

Operacje w TMA - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

Operacje w TMA start i nabieranie wysokości, lądowanie wyczekiwanie - krążenie nad wyznaczoną pomocą radionawigacyjną, aby w odpowiednim czasie przystąpić do wykonania manewrów związanych z podejściem do lądowania i lądowaniem, podejście do lądowania - wykonanie manewrów, które umożliwiają zbliż...