Dr inż. Anna Kwasiborska

note /search

Co to jest przestrzeń powietrzna

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1183

Co to jest przestrzeń powietrzna? Przestrzeń powietrzna - obszar powietrzny rozciągający się nad terytorium lądowym i morskim państwa, nad morzem otwartym lub terytoriami nie podlegającymi żadnemu państwu. Z punktu widzenia prawa, przestrze...

Błądzące statki powietrzne

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

Błądzące statki powietrzne Statek powietrzny, który oddalił się znacznie od swej zamierzonej linii drogi lub który melduje, że utracił orientację. Gdy tylko organ służb ruchu lotniczego dowie się, że jakiś statek powietrzny zabłądz...

Cel działalności ATFM

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

Cel działalności ATFM? Zaspokojenie dwóch podstawowych wymagań: Zabezpieczać system kontroli ruchu lotniczego przed przeciążeniem Zapewnić maksymalne efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni i dostępnej pojemności ATC ATF...

Central Flow Management Unit

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 91
Wyświetleń: 735

Central Flow Management Unit System służący wspólnemu planowaniu lotów nad terytoriami grupy państw europejskich. Zadania CFMU Obecnie jednostka centralna (zarządzanie przepływem CFMU) podaje Calculated Take Off Time CTOT) na podstawie danych pochodzących z planów lotów. Brak jest środków do ocen...

Omówić zadania służby kontroli obszaru

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 56
Wyświetleń: 721

Omówić zadania służby kontroli obszaru. - zapewnienie w podległym obszarze przestrzeni: służby kontroli ruchu lotniczego służby informacji powietrznej służby alarmowej - koordynacje ruchu lotniczego ze współpracującymi organami ATS - koordynacje cywilnego ruchu lotniczego z organami wojskowej ...

Wypadek lotniczy

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 917

Wypadek lotniczy - „zdarzenie związane z eksploatacją statku powietrznego, które zaistniało przy obecności ludzi na pokładzie statku powietrznego, podczas którego jakakolwiek osoba doznała, co najmniej poważnych uszkodzeń ciała lub statek powietrzny został uszkodzony”. Poważny incydent lotniczy - ...

Co to jest droga lotnicza

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

Co to jest droga lotnicza? Droga lotnicza - obszar kontrolowany lub jego część ustanowiony w postaci korytarza. Droga lotnicza (AWY) - wydzielona w postaci korytarza powietrznego część obszaru kontrolowanego w którym działają urządzenia rad...

Deklarowana pojemność sektora DCA - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

Deklarowana pojemność sektora DCA Maksymalna intensywność ruchu o funkcji gęstości w ciągu godziny, którą służby kontroli mogą obsłużyć bezpiecznie Podstawowe cele EATCHIP 1. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego. 2. Lepsze (efektywniejsze) wykorzystanie europejskiej przestrzeni powietrzne...

Klasyfikacja przestrzeni powietrznych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

Klasyfikacja przestrzeni powietrznych Klasyfikacja przestrzeni powietrznych ICAO (2002) Klasa A. Zezwala się tylko na loty IFR; wszystkim lotom zapewnia się służbę kontroli ruchu lotniczego i są separowane Klasa B. Zezwala się ...

Metody sprawowania kontroli ruchu lotniczego - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 266

Metody sprawowania kontroli ruchu lotniczego Minima separacji przy turbulencji w śladzie aerodynamicznym ŚREDNI (M) za CIĘŻKIM (H) - 2 minuty LEKKI (L) za CIĘŻKIM (H) lub ŚREDNIM (M) - 3 minuty pozostałe - 1 minuta CIĘŻKI (H) - masa (H) ≥1...