Dr inż. Anna Kwasiborska - strona 2

Oczekiwania przewoźników korzystających z terminala - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

Oczekiwania przewoźników korzystających z terminala plan rozwoju portu gwarantujący dostosowanie obsługi w terminalu pasażerskim do planowanej oferty przewozowej, odpowiednia przepustowość portu lotniczego, przydział miejsc na płycie posto...

Ograniczenia planowania lotów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Ograniczenia planowania lotów Podstawowe ograniczenia systemu: - takie prowadzenie RL, aby spełnić wymogi bezpieczeństwa, - technika startów i lądowań, za i wyładunek, obsługa naziemna

Podstawowe zasady organizacji ruchu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

Podstawowe zasady organizacji ruchu Każdy a/c od chwili rozpoczęcia do zakończenia ruchu pozostaje pod nieprzerwaną kontrolą jednego z organów ATC w każdej z faz lotu kontrolę nad statkiem powietrznym sprawuje zawsze tylko jeden organ ATC, każdy organ ATC działa w wyznaczonej mu części przestrzeni ...

Program Europejski - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Program Europejski - Single European Sky (SES) 9.02. 2004 - Pierwsze posiedzenie Single Sky Committee (SSC) 10.03.2004 - Rada Unii Europejskiej przyjęła pakiet czterech rozporządzeń, ustanawiając Jednolitą Europejską

Przestrzeń powietrzna kontrolowana - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

Przestrzeń powietrzna kontrolowana klasa C - wszystkim statkom powietrznym zapewnia się służby ATC, FIS i ALS CTA obszar kontrolowany: TMA i MTMA rejony kontrolowane lot...

Ruch lotniczy w porcie lotniczym - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

Ruch lotniczy w porcie lotniczym - Zakłócenia Zakłócenia związane z przelotem statku powietrznego (start i lądowanie) zakłócenia ruchowe: zwiększenie wielkości ruchu (DCA), wzrost liczby startów i lądowań, ustawianie kolejki do startu i lądo...

Służba kontroli lotniska TWR - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 588

Służba kontroli lotniska TWR (Tower) kontroler TWR (Tower Controller) - zapewnia separacje między AC na podejściach, przekazuje pilotom zgodę ACC na lot, zezwala na starty i lądowania, kontroler GND (Ground Controller) - odpowiada za ruch nazi...

Statek powietrzny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Statek powietrzny Urządzenie przeznaczone do przewożenia osób lub rzeczy w przestrzeni powietrznej, zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek oddziaływania powietrza innego niż oddziaływanie powietrza odbitego od podłoża. • Aer...

System obsługi w terminalu pasażerskim - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 756

System obsługi w terminalu pasażerskim podsystem przyjęcia środków komunikacji przed terminalem, podsystem głównej hali przyjęcia podróżnych, osób towarzyszących i witających pasażerów, podsystem odprawy biletowo - bagażowej przed odlotem pasażerów, podsystem odbioru bagażu po przylocie pasażeró...