Dr Hanna Maria Dumała - strona 2

note /search

Procesy regionalizacji- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 910
Wyświetleń: 1505

Procesy regionalizacji We współczesnym świecie gospodarki się scalają, ale nie są już prostą sumą, bo w efekcie synergii powstaje nowa jakość. Integracja gospodarcza nie zachodzi z dnia na dzień, odbywa się w kilkuletnich etapach. W...

Regionalne banki rozwoju- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 665
Wyświetleń: 2576

Regionalne banki rozwoju Regionalne banki rozwoju to instytucje powstałe po II WŚ w różnym czasie, o różnym zasięgu terytorialnym. Ich wspólną cechą jest fakt, iż są swoistymi odpowiednikami powstałych w Bretton Woods instytucji(BŚ, IMF). Po powstaniu BŚ stwierdzono, że jest to instytucja zbyt ogól...

Zagraniczna polityka ekonomiczna- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 1771

Zagraniczna polityka ekonomiczna Zagraniczna polityka ekonomiczna to działalność instytucji państwa w sferze stosunków gospodarczych z zagranicą. Państwo reguluje stosunki gospodarcze z zagranicą, ale w sensie koordynacji i regulacji, nie uczestniczy bezpośrednio w relacjach(robią to przedsiębiorst...

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 714
Wyświetleń: 749

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie(FDI) Przepływ kapitału zaczyna przeważać nad wymianą towarową i innymi. Stanowi coraz większą część handlu. W ramach przepływu kapitału(publicznego i prywatnego) możemy wyróżnić np. kredyty, pożyczki, lokaty na rynkach walutowych oraz zagraniczne inwestycje. Inw...