Dr Hanna Maria Dumała

note /search

Globalne problemy demograficzne- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 791
Wyświetleń: 945

Globalne problemy demograficzne Problemy demograficzne możemy rozpatrywać w znaczeniu negatywnym(jako zagrożenie, którego nie da się uniknąć) i znaczeniu pozytywnym(jako wyzwanie stojące przed kimś lub przed czymś, co wymaga działań). Istota globalnych problemów: Przyczyną tych problemów jest rozw...

Gospodarcza pozycja państw- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 714
Wyświetleń: 693

Gospodarcza pozycja państw Pozycja(ranga) to położenie czegoś w stosunku do czegoś, np. gospodarek narodowych państw - porównując je otrzymujemy gospodarczą pozycję międzynarodową państw. Pozycji może być wiele, bo jest wiele wyznaczników. Im większa pozycja państwa, tym większa jego rola w sm, a w...

Gospodarka światowa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 1204
Wyświetleń: 2016

Gospodarka światowa Współczesna gospodarka światowa znacznie różni się od wcześniejszej, gdyż podlega ewolucji, jest dynamiczna i wraz z rozwojem naukowo - technicznym jej oferta się powiększa, a produkty są coraz tańsze i szeroko dostępne, jest coraz więcej podmiotów, relacje między nimi stają się...

Handel zagraniczny RP- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 686
Wyświetleń: 770

Handel zagraniczny RP Handel towarami po transformacji, a więc sprywatyzowaniu handlu zagranicznego. Obroty towarowe Polski możemy mierzyć na dwa sposoby: 1). Ujęcie rzeczowe(stosowane przez GUS na podst. analizy dokumentacji z fizycznym przemieszczeniem się towarów za granicą, liczone w ramach ku...

Kontrola eksportu towarów strategicznych- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 420
Wyświetleń: 609

Kontrola eksportu towarów strategicznych Obecnie mamy wysoki stopień swobody wymiany, coraz mniej ograniczeń, co wynika m.in. z postępującej globalizacji. Rolnictwo i WPR w UE są kontrolowane, ale w skali globalnej kontrola jest mniejsza. Strategiczne znaczenie niektórych towarów sprawia jednak, że...

Międzynarodowe stosunki podatkowe

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 413
Wyświetleń: 987

Międzynarodowe stosunki podatkowe Zyskuje to na znaczeniu wraz z przepływem kapitału, towarów, ludzi. Relacje podatkowe są istotne wraz z integracją. Podatek jest to publicznoprawne(nakładane przez władze publiczne wg. obowiązujących zasad prawnych), nieodpłatne(państwo do niczego się nie zobowiązu...

Najpotężniejsze gospodarki świata- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 532
Wyświetleń: 812

Najpotężniejsze gospodarki świata Najpotężniejsze gospodarki, nie znaczy najbogatsze. Potęga państw jest liczona PKB globalnym, a nie w przeliczeniu na mieszkańca. Miarą bogactwa(dobrobytu) państw jest PKB per capita. PKB globalne jest miarą potęgi(wielkości) gospodarki. Porównując potencjał 5 naj...

ONZ- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1526

ONZ Karta NZ niewiele mówiła o sprawach społecznych i ekonomicznych. Zostały one powiązane ze sobą, traktowane wspólnie, aby służyć osiągnięciu celu głównego jakim jest bezpieczeństwo. Sprawy ekonomiczne zostały poruszone w rozdz. 9 KNZ. Zgodnie z celami ONZ problemy gospodarcze o charakt. międzyna...

Pomoc gospodarcza- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 469
Wyświetleń: 840

Pomoc gospodarcza Pomoc gospodarcza to instrument polityki gospodarczej, pomagający budować pozycję państwa na arenie międzynarodowej. Szczególnie przodują w tym USA. Pomoc gospodarcza to wszelki przepływ zasobów kanałami państwowymi na warunkach bardziej dogodnych niż rynkowe. Istotą pomocy gospo...

Procesy globalizacji- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 1176
Wyświetleń: 1827

Procesy globalizacji Globalizacja jest pojęciem wielowymiarowym, zjawiskiem totalnym, obejmuje wiele dziedzin. Ścieżki globalizacji: gospodarcza, kulturowa, polityczna, ekologiczna, informatyczna. Zjawisko `kurczenia się świata'(czasoprzestrzeni), świat staje się `globalną wioską'(