Dr hab. Władysław Szczepankiewicz - strona 2

note /search

Logistyka podstawowe wzory

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Logistyka
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 3472

Ekonomiczna wielkość zamówienia (EOQ) Kz - koszty zapasów (bez kosztów wyczerpania zapasów) Ku - koszty utrzymania zapasów Kd - koszty składania zamówień Wz - wielkość zamówienia Kj - koszt jednostki zapasów i -stopa określająca koszty utrzymania zapasów (%) P - wielkość popytu na dany prod...

Zarządzanie logistyka ogólne wiadomości

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Logistyka
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1267

TEMAT : Logistyka - ogólne wiadomości. Logistyka (3 znaczenia) : logistyka w rozumieniu przepływów rzeczowych i inwestycyjnych w firmie (w skali firmy od zaopatrzenia do klienta), logistyka w rozumieniu zarządzania przepływami, wiedza o zarządzaniu przepływami. Hasła opisujące współczesne ten...

Struktura logistycznych kosztów łącznych

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Logistyka
Pobrań: 854
Wyświetleń: 2667

Wykład 2 – logistyka   Struktura logistycznych kosztów łącznych:    Zadanie 1:  Decyzje operacyjne – zasada kosztów łączonych  Dział zaopatrzenia otrzymał informacje o zmianie taryfy przewozowej przez firmę spedycyjną Z. Nowe stawki są zróżnicowane ze  względu na wykorzystanie ładowności środków ...

Logistyka - podstawowe zagadnienia

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Logistyka
Pobrań: 980
Wyświetleń: 2877

2) Poszczególne obszary zadań logistycznych powinny tworzyć zintegrowaną całość dla spełnienia podstawowego celu koncepcji logistycznej, jakim jest: 1. zapewnienie odpowiedniej ilości dóbr we właściwym miejscu i czasie, 2. przy zaangażowaniu minimalnych kosztów łącznych. 3. Struktura zapasów w ...

Logistyka - projekty

  • Logistyka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2072

...PÓŁROCZNY PLAN PRODUKCJI ‘AGROPEX’ jest przedsiębiorstwem o bardzo nowoczesnej strukturze organizacyjnej, sposobie zarządzania, zapleczu technicznym i technologicznym oraz profesjonalnym podejściu do zagadnień związanych z gospodarowaniem i rozwojem w nowoczesnych i złożonych warunkach r...