Dr hab. Władysław Szczepankiewicz

note /search

Kalkulacja kosztów metodą ABC - zadanie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Logistyka
Pobrań: 1358
Wyświetleń: 4536

Kalkulacja kosztów metodą ABC Treść zadania: Przedsiębiorstwo ,, X ” produkuje dwa wyroby: A i B przy zastosowaniu tych samych maszyn i urządzeń oraz podobnych procesów technologicznych. Szczegółowe dane o wyrobach i poniesionych kosztach zawiera tabela poniżej: Wyszczególnienie Wyroby Razem ...

Istota i rozwój logistyki w przedsiębiorstwie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Logistyka
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2947

Istota i rozwój logistyki w przedsiębiorstwie Ujęcie, rozumienie rzeczowe (przedmiotowe) Logistyka to procesy fizycznego przepływu dóbr materialnych; surowców, materiałów, półproduktów, wyrobów gotowych oraz informacji im towarzyszących w przedsiębiorstwie oraz między przedsiębiorstwami (załadune...

Ujęcia zarządzania logistycznego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Logistyka
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2044

Logistic Management - zarządzanie logistyczne ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE jest to zintegrowany proces planowania, organizowania, sterowania i kontroli przepływem dóbr i informacji od punktu nadania do punktu odbioru. Wymogi, które powinno spełniać zarządzanie logistyczne: Koordynacja procesów: odno...

Charakterystyka infrastruktury transportowej - wykład

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Logistyka
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 4515

Charakterystyka infrastruktury transportowej: Kryteria (klasyfikacja pionowa): Stosunek drogi przewozu do środka przewozu (transport wehikułowy, przesyłowy) Środowiska transportowe (transport lądowy, powietrzny, wodny) Gałąź transportu (transport samochodowy, kolejowy, rurociągowy i żegluga mor...

Logistyka wykład 6 - magazynowanie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Logistyka
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2303

Środki techniczne: magazynowanie Infrastrukturę magazynowania i manipulacji tworzą: 1. obiekty magazynowe; 2. urządzenia do przemieszczania; 3. urządzenia do składowania; 4. inne urządzenia: pomiarowo - kontrolne, przeciwpożarowe, środki techniki informatycznej. Obiekty magazynowe: Istnieje w...

Logistyka zaopatrzenia - wykład 7

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Logistyka
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2331

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA Logistyka zaopatrzenia - wykorzystuje istniejące możliwości zaopatrzenia, organizując przepływy towarów i informacji w celu zapewnienia przedsiębiorstwu przedmiotów pracy przy produkcji. Zintegrowane gospodarowanie materiałami: zakup z jego funkcją ukierunkowaną na zewnątr...

Logistyka wykład 8 - grupy metod

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Logistyka
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1288

Grupy metod: 1. metody planowania potrzeb materiałowych (rodzaje zapotrzebowania na materiały); 2. metody klasyfikacji materiałów i zapasów; 3. metody oceny dostawców i wyboru dostawców; 4. metody sterowania zapasami (metody zarządzania zapasami). Metody planowania potrzeb materiałowych: Zest...

Logistyka wykład 11 - logistyka dystrybucji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Logistyka
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1666

LOGISTYKA DYSTRYBUCJI Koncepcja logistyki dystrybucji Logistyka dystrybucji obejmuje wszystkie czynności które mają związek z zaopatrzeniem klienta w wyroby gotowe. Cechy: system logistyczny powiązany z rynkiem; łączy logistykę prod...

Logistyka wykład 9 - zapasy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Logistyka
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2443

Kształtowanie się zapasu w warunkach deterministycznych Czynniki przy ustalaniu poziomu zapasu: długość czasu dostawy potrzebna na odtworzenie zapasu prawdopodobieństwo przekroczenia czasu dostawy i wielkości dostawy założony poziom obsługi klienta liczba magazynów Poziom zapasu bezpieczeńst...

Logistyka wykład 10 - logistyka produkcji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Logistyka
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2121

Logistyka produkcji zajmuje się procesami transportowymi, magazynowymi, opakowań, przepływu informacji Koncepcja logistyki produkcji Produkcja Funkcje produkcji badania i rozwój TPP proces wytwarzania proces produkcyjny technologia realizacja produkcji sterowanie produkcją kontrola jakości...