Dr hab. Marian Klementowski

note /search

Historia prawa powszechnego - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 420
Wyświetleń: 4571

Dotyczy to przeglądu przez wszystkie kodyfikacje począwszy od prawa X w., skonczywszy na XXw. Notatka zawiera 23 strony i porusza zagadnienia takie jak: historia prawa konstytucyjnego, USA, Declaration of Independence, ustrój polityczny Anglii, zarząd prowincjonalny, Rosja, mandibula, konstytucja a...

Powszechna historia prawa - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 1631
Wyświetleń: 5278

...Ramy chronologiczne: • państwo feudalne – od 476 r. (upadek Cesarstwa Zachodniego) Ustrój społeczno-polityczny, w którym podstawą stosunków produkcji była ziemia należąca do rycerstwa, ale użytkowana przez poddanych chłopów, • państwo konstytucyjne W zakresie historii ustroju właściwe ...

Wykład - Geomorfologia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geomorfologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1428

WYKŁAD- GEOMORFOLOGIA ( dr Jan Klementowski ) II rok WYKŁAD 1 (15.11.2008r.) GEOMORFOLOGIA - to nauka o formach i procesach, które kształtują powierzchnię Ziemi. Termin powstał ok. 150 lat temu we Wrocławiu. Opisuje relacje pomiędzy geologią a kształtem powierzchni Ziemi. Procesy egzogeniczne - z...

Działalność morfologiczna wody

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geomorfologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 910

Działalność morfologiczna wody W naszej strefie klimatycznej woda jest głównym nośnikiem masy i energii. Na wszystkich powierzchniach nachylonych powyżej 2 o zachodzą procesy DENUDACYJNE , których głównym czynnikiem jest woda . Proce...

Zjawiska krasowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geomorfologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1834

ZJAWISKA KRASOWE - polegają na chemicznym rozpuszczaniu skał węglanowych, w wyniku którego powstaje rzeźba krasowa. Cechą obszarów krasowych jest ubóstwo wód powierzchniowych (wapienne pustynie), ale za to pod ziemią występuje ich bogactwo. TERRA ROSA - żyzne gleby powstałe w wyniku rozpuszczani...

Zlodowacenia na Ziemii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geomorfologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1470

ZLODOWACENIA NA ZIEMI CHIONOSFERA - teoretyczna część w atmosferze, w której mogą występować lodowce (akumulacja jest większa niż ablacja- tajanie i parowanie śniegu). Dolna granica = dolna granica wiecznego śniegu. - granica klimatyczna - granica orograficzna (uwzględnia rzeźbę terenu) - sto...