Dr hab. Jan Szpak

note /search

Historia gospodarcza - Kalendarze

  • Historia Gospodarcza
Pobrań: 679
Wyświetleń: 5887

Szczegółowe opracowanie książki Jana Szpaka dotycząca Historii gospodarki. Plik zawiera 29 stron opisu z książki. Tematyka obejmuje następujące zagadnienia. Periodyzacja historii: periodyzacja wolna, kalendarze, periodyzacja praktyczna, marksistowska, stadiów rozwoju wg Walta Rostowa, wg kryterium w...

Historia gospodarcza - Periodyzacja

  • Historia Gospodarcza
Pobrań: 749
Wyświetleń: 5131

W materiałach tych opisane są takie zagadnienia jak: przedmiot historii gospodarczej, periodyzacja historii, periodyzacja studiów rozwoju wg Rostowa, komendacja, beneficjum, stosunek poddańczy, kontrakt lenny, obowiązki wasala i seniora, państwo feudalne, Stany Generalne, monarchia, dzieje osadnict...

Świat w dobie rozpadu systemu realnego socjalizmu (1981-1991)

  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2758

Opracowanie książki Jana Szpaka Historia gospodarcza powszechna, fragment: świat w okresie współistnienia systemów politycznych 1956-1980, świat w dobie rozpadu systemu realnego socjalizmu 1981-1991. Notatka zawiera 2 strony opracowania. Treść obejmuje poniższe zagadnienia.