Dr hab. Iwona Puzio - strona 8

Uczenie zwierząt - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Iwona Puzio
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 91
Wyświetleń: 882

Uczenie zwierząt (percepcyjne, asocjacyjne) Uczenie percepcyjne- polega na zapoznaniu się z cechami przedmiotów (barwa, kształt), z topografią środowiska i cechami innych osobników jedynie na podstawie informacji (pamięci) sensorycznej. Skutkiem tego jest pamięć rozpoznawcza, czyli zdolność do roz...

Układ reninowo-angiotensynowy - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Iwona Puzio
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1603

Układ reninowo-angiotensynowy (znaczenie w reg. czynności nerki) stanowi on główny mechanizm regulujący stężenie elektrolitów w organizmie. Spadek średniego ciśnienia tętniczego lub ciśnienia tętna powoduje uwalnianie reniny do osocza z aparatu przyk...

Unaczynienie i unerwienie tarczycy - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Iwona Puzio
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1848

Unaczynienie i unerwienie tarczycy Unaczynienie: tętnica tarczowa górna (od tętnicy szyjnej zewnętrznej), tętnica tarczowa dolna (od pnia tarczowo-szyjnego - od tętnicy podobojczykowej), tętnica tarczowa najniższa - wśród 5-10% po...

Właściwości fizykochemiczne moczu u zwierząt - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Iwona Puzio
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1421

Właściwości fizykochemiczne moczu u zwierząt domowych (ilości dobowe, ciężar właściwy, pH, skład chemiczny) Objętość wydalanego moczu zależy od: * ilości przyjętej wody, *rodzaju pokarmu, *gatunku zwierzęcia, *temperatury i wilgotności otoczenia, *rodzaju wykonywanej pracy, Diureza l/dobę: Cz...

Wchłanianie obligatoryjne i fakultatywne wody - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Iwona Puzio
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1694

Wchłanianie obligatoryjne i fakultatywne wody. Funkcje hormonu ADH. W kanalikach nerkowych dochodzi do wchłaniania zwrotnego około 99% wody. Z całkowitej ilości osocza przepływającego przez nerki około 20% ulega procesowi filtracji.. Wchłanianie wody w kanaliku proksymalnym jest pierwszym i niezbęd...

Widzenie przestrzenne i panoramiczne - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Iwona Puzio
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1323

Widzenie przestrzenne i panoramiczne zakres otaczającej przestrzeni, której obraz pada na siatkówkę nieruchomego oka, nazywany jest polem widzenia. Każde oko ma swoje pole widzenia, ale na skutek odpowiedniego ustawienia i ruchów gałek oczny...

Współczynnik kaloryczny tlenu - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Iwona Puzio
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1554

Współczynnik kaloryczny tlenu. Jeżeli zuzycie tlenu oznaczamy uproszczonymi metodami pośrednimi, przyjmujemy, że przy zużyciu 1dm3 tlenu i spaleniu mieszanych substancji pokarmowych wytrarza się w organiźmie 4,8kcal zużytego tlnuJest to tzw.tlenowy równowaznik cieplny.Dla uzyskania dokładniejszych ...

Zaburzenia wydzielania ADH - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Iwona Puzio
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Zaburzenia wydzielania ADH SIADH- zespół nieprawidłowego wydzielania ADH prowadzący do zatrucia wodnego - spowodowany nadmiernym lub nieprawidłowym wydzielaniem ADH z przysadki mózgowej lub ze źródła ekotopowego (np. złośliwy guz) Po wy...

Zachowanie motywacyjne - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Iwona Puzio
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Zachowania motywacyjne Motyw- wewnętrzny stan organizmu uruchamiający i organizujący zachowanie się zwierzęcia, zmierzające do zaspokojenia określonej potrzeby biologicznej. Dwie komponenty: popęd (napęd)- aktywność ruchowa mająca na celu zdobycie określonego celu chęć zdobycia nagrody lub osiągn...