Dr hab. Iwona Puzio

note /search

Receptory jonotropowe i metabotropowe - omówienie, sem I-IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 2191
Wyświetleń: 13818

Receptory jonotropowe i metabotropowe Receptory jonotropowe - są to receptory błonowe, których pobudzenie prowadzi do bardzo szybkiej odpowiedzi efektora. W wyniku działania agonisty dochodzi do otwarcia kanałów (porów) w błonie komórkowej, po czym następuje napływ jonów z przestrzeni komórkowej do...

Zianie - omówienie , sem I-IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2849

Zianie zwiększony ruch powietrza w drogach oddechowych na skutek częstych i płytkich oddechów które wzmagają parowanie. Wentylacja minutowa zwiększona ponad potrzeby zapewnienia wymiany gazowej. Ruch powietrza w przestrzeni martwej, wentylacja pęcherzykowa, niezmieniona. Parowanie z błony śluzowej ...

Zwierzęta zmienno-stałocieplne - omówienie , sem I-IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3115

Zwierzęta zmienno- i stałocieplne, ekto- i endotermalne, brady- i tachymetaboliczne Podział ze względu na zdolność utrzymania stałej temperatury wewnętrznej Stałocieplne (homeotermiczne) ptaki i ssaki Zmiennocieplne (poikilotermiczne) gady płazy r...

Anatomia czynnościowa nefronu - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3297

Anatomia czynnościowa nefronu Nefron- podstawowa jednostka czynnościowa i strukturalna nerek. W jego obrębie wyróżniamy: kłębuszek nerkowy z tetniczkami: doprowadzającą i odprowadzającą, kanalik bliższy, pętlę nefronu (ramię zstępujące i wstępujące...

Białkomocz i obrzki pochodzenia nerkowego - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2373

Białkomocz i obrzęki pochodzenia nerkowego.  Białkomocz- pojawienie się w wydalanym moczu większej ilości białek związany najczęściej z chorobami układu moczowego. Może być wynikiem zwiększonej filtracji białek osocza w kłębkach nerkowych, zmni...

Budowa anatomiczna i położenie tarczycy - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 84
Wyświetleń: 4396

Tarczyca (łac. glandula thyroidea) Budowa anatomiczna i położenie - Nieparzysty gruczoł wydzielania wewnętrznego umiejscowiony u ssaków w przednio-dolnej części szyi. Zbudowany jest z dwóch płatów bocznych połączonych wąską cieśnią (węziną). Czas...

Budowa anatomiczna trzustki - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3724

Trzustka (łac. pancreas) - gruczoł położony w górnej części jamy brzusznej składający się z części wewnątrzwydzielniczej (hormonalnej, odpowiedzialnej za wytwarzanie m.in. insuliny i glukag...

Budowa histologiczna trzustki - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 154
Wyświetleń: 4060

Budowa histologiczna trzustki - Komórki wchodzące w skład części wewnątrzwydzielniczej trzustki (części produkującej hormony) są zgromadzone w skupiskach nazywanych wyspami trzustkowymi lub wyspami Langerhansa. Liczbę wysp ocenia się na 1-3 milionów, a stanowią one zaledwie około 2% całkowitej masy ...

Ciśnienie filtracyjne - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2513

Ciśnienie filtracyjne Czynnikiem napędowym procesu filtracji jest ciśnienie filtracyjne (Pf). Jego wielkość jest wypadkową ciśnienia hydrostatycznego krwi w naczyniach włosowatych kłębka (Ph), ciśnienia onkotycznego w naczyniach włosowa...

Czynniki diuretyczne i mechanizmy ich działania - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 70
Wyświetleń: 4550

Czynniki diuretyczne i mechanizm ich działania. ANP- grupa peptydów tworzonych przez kardiomiocyty przedsionków, CUN, inne narządy bodźce powodujące ich uwolnienie: hiperwolemia, adrenalina, wazopresyna, Ach, dieta bogata w Na. Hamuje zwrotną reabsorbcję jonów sodu i wody głównie w kanalikach zbior...