Dr hab. Halina Zboroń

note /search

Poglądy świętego Augustyna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Filozofia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1351

Poglądy św. Augustyna na poznanie Cel człowieka - odnaleźć szczęście , to zapewnia poznanie duszy i Boga Aby osiągnąć szczęście należy wejść w głąb siebie, tam mieszka prawda Odwrócenie porządku poznania. Poznawanie stanów wewnętrznych, poznanie materialnego świata zewnętrznego jest zbędne My wi...

Świat realny a świat idealny u Platona

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Filozofia
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2380

Świat realny a świat idealny u Platona Według Platona mamy dualność świata - świat rzeczywisty w którym żyjemy oraz świat idei - idealnych wzorców rzeczy, roślin, miłości. Prawdziwie istnieje tylko świat idei ,istnieje ponad czasowo, a świat rzeczy jest tylko odbiciem, kopią świata idealnego. Świat...

Filozofia Heraklita

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 910

Filozofia Heraklita Jest uważany za ciemnego filozofa, pisał bardzo niezrozumiale, był jednym z największych samotników, autor pism kosmologicznych, politycznych i teologicznych, Najbardziej znanym elementem filozofii Heraklita jest koncepcja zmiany jako centralnego elementu świata ( pantha rei - ...

Funkcje i dziedziny filozofii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Filozofia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2086

Funkcje filozofii: Konstruuje światopoglądy zarówno na potrzeby życia społecznego jak i życia jednostek, w szczególności formułuje konkretne przekonania, które wyposaża w argumentację Porządkuje i systematyzuje obecne w świadomości zbiorowej obrazy i wyobrażenia dotyczące rzeczywistości społecznej...

Hedonizm filozofii epikurejskiej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Filozofia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1715

Hedonizm filozofii epikurejskiej HEDONIZM - pogląd , doktryna , uznająca przyjemność , rozkosz za najwyższe dobro i cel życia, główny motyw ludzkiego postępowania. Unikanie cierpienia i bólu jest głównym warunkiem osiągnięcia szczęścia . Z czyst...

Intelektualizm etyczny Sokratesa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Filozofia
Pobrań: 1785
Wyświetleń: 3290

Intelektualizm etyczny Sokratesa Wiedza etyczna to zdolność rozpoznawania prawdy moralnej. Mądrość: świadomość ograniczeń własnej wiedzy. Pogląd głoszący, że postępowanie człowieka zależy wyłącznie od jego wiedzy na temat dobra i zł...

Kartezjański program naprawy filozofii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1099

Kartezjański program naprawy filozofii Droga Kartezjusza: wątpienie punktem wyjścia do poszukiwania pewności: wątpię więc jestem Istnienie myśli jest dowodem na istnienie jaźni ( świadomości) ; myślę więc jestem (

Poglądy i uczucia epikurejczyków

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Filozofia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1092

Poglądy epikurejczyków Szczęście jest największym dobrem; SZCZĘŚCIE = PRZYJEMNOŚĆ; NIESZCZĘŚCIE = DOZNAWANIE CIERPIEŃ Do szczęścia wystarczy brak cierpienia Kult życia - przyjemnością jest samo życie( radość życia -przyjemność negatywna, niezależna, niewarunkowana, metafora ogrodu jako szczęścia-...

Pojęcie eudajmonizmu - filozofia stoików

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1078

Pojęcie eudajmonizmu. Filozofia stoików Stanowisko głoszące, że szczęście ( eudaimonia ) jest najwyższą wartością i celem życia ludzkiego. Eudajmonista rozumie szczęście inaczej, niż zazwyczaj rozumie się je współcześnie: nie jako subiektywne zadowolenie, ale jako pewien stan zachodzący na skutek w...

Problem Boga w filozofii egzystencjalnej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Filozofia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

Problem Boga w filozofii egzystencjalnej Sartre: W umyśle Boga nie ma żadnej idei człowieka; Bóg nie jest stwórcą świata; nie ma idei człowieka, ponieważ nie ma Boga; Bóg jest sprzeczny z istnieniem człowieka - albo istnieje wolny człowiek bez Boga, albo zniewolony - z Bogiem; za każdą decyzję czło...