Dr hab. Halina Zboroń - strona 2

note /search

Program filozofii pozytywnej w ujęciu Comte

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721

Program filozofii pozytywnej w ujęciu A. Comte'a FILOZOFIA MA MÓWIĆ KONKRETNIE - MNIEJ NIŻ WIĘCEJ OGÓLNIKÓW FILOZOFIA MA UŁATWIAĆ LUDZIOM ROZUMIENIE ŚWIATA Comte nakreślił podstawy filozofii pozytywistycznej (był twórcą pojęcia pozytywizm ). Filozofia jego jest pozytywna gdyż: zajmuje się ona wyłą...

Rozum i uczucia według Augustyna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Filozofia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 938

Rozum i uczucia, filozofia a teologia u św. Augustyna Najważniejszą postacią życia duchowego jest wola a nie rozum Czynniki irracjonalne są ważniejsze od rozumu także w poznaniu, wiara jest podstawą wiedzy Filozofia jest budowana na prawach rozumu dlatego jedynie uzupełnia prawdy teologiczne opar...

Wiedza i wiara

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819

Wiedza i wiara, filozofia i teologia u św. Tomasza Tomasz uważał, że wiara i wiedza stanowią dwie różne dziedziny poznania, które w poszukiwaniach prawdy o świecie uzupełniają się wzajemnie. Istnieją jednak prawdy dla rozumu niedostępne, jak Trójca Święta ,

Zagadnienie ARCHE w jońskiej filozofii przyrody

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Filozofia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 966

Zagadnienie ARCHE w jońskiej filozofii przyrody (Jonia-z dala od centrum, swoboda wyrażania myśli) Pytanie zadawane przez Talesa - „Jak powstał świat?” to problem arche. Arche oznacza początek Tales uważa, że cała rzeczywistość ...

Zagadnienie autentycznego istnienia w ujęciu Heideggera

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Filozofia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 357

Zagadnienie autentycznego istnienia w ujęciu Heideggera Istnienie człowieka nie jest izolowane, żyjemy pośród innych, którzy mają wpływ na nasze życie Stąd ograniczenie wolności osobistej ( strefa niezależności jednostkowej styka się ze strefą innego) Społecznie obowiązujące reguły moralne, obycz...

Władza w filozofii Heideggera

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504

Władza `się' w filozofii Heideggera Reguły określające poprawne formy zachowań i stylu życia, pożądanych wartości wywierają wpływ na jednostki, ograniczają je w dokonywanych wyborach. Sprawiają, że żyjemy nieautentyczni - niezgodni z własnymi pragnieniami.