Dr hab. Andrzej Kornaś

PAŃSTWO W SYSTEMIE POLITYCZNYM

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Andrzej Kornaś
 • Nauka o państwie
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1260

PAŃSTWO W SYSTEMIE POLITYCZNYM  PAŃSTWO:  1.znaczenie logiczno normatywne:  z  jedenj strony kategoria języka, z drugiej wyobrażenie spójnego systemy norm regulujących  zachowania ludzkie  państwoszczególny  przejaw zjawiska (jest wybitnym blaskiem samego prawa)  2. znaczenie psychologiczne:  psy...

PARTIE I SYSTEMY PARTYJNE - Torysi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Andrzej Kornaś
 • Nauka o państwie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1421

.  PARTIE I SYSTEMY PARTYJNE  Partia słowo  pochodzi od 2 łacińskich słów,  pars część,  bądź  partie dzielić  Dawniej w Grecji i Rzymie , partia to była grupa ludzi kojarzona negatywnie, bowiem dokonywali oni  czynów szkodliwych, znaczenie pejoratywne. W Starożytnym Rzymie grupy zorganizowanych os...

Suwerenność państw i rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Andrzej Kornaś
 • Nauka o państwie
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1337

Za suwerenne państwo można uznać takie państwo, które w odpowiednio wysokim stopniu spełnia  nastepujące kryteria:  1. Posiada zwierzchnia władzę nad terytorium i ludnością  2. Może dobrowolnie nawiązywać równorzędne stosunki z innymi państwami i być członkiem swobodnie  wybranych organizacji mie...

System polityczny- ujęcia definicyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Andrzej Kornaś
 • Nauka o państwie
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1421

1.Polityka  2.Władza i władza polityczna  3.Ogranizacja polityczna i system polityczny  POLITYKA to  działalność polityczna; to dążenie do zdobycia i poszerzenia władzy, do wywierania  nacisku na władzę( podejście dynamiczne)  WŁADZA to  stosunek pewnego typu relacji, to  stosunek społeczny zacho...