Dr hab. Andrzej Kornaś

note /search

PAŃSTWO W SYSTEMIE POLITYCZNYM

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Nauka o państwie
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1491

PAŃSTWO W SYSTEMIE POLITYCZNYM  PAŃSTWO:  1.znaczenie logiczno normatywne:  z  jedenj strony kategoria języka, z drugiej wyobrażenie spójnego systemy norm regulujących  zachowania ludzkie  państwoszczególny  przejaw zjawiska (jest wybitnym blaskiem samego prawa)  2. znaczenie psychologiczne:  psy...

PARTIE I SYSTEMY PARTYJNE - Torysi

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Nauka o państwie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1463

.  PARTIE I SYSTEMY PARTYJNE  Partia słowo  pochodzi od 2 łacińskich słów,  pars część,  bądź  partie dzielić  Dawniej w Grecji i Rzymie , partia to była grupa ludzi kojarzona negatywnie, bowiem dokonywali oni  czynów szkodliwych, znaczenie pejoratywne. W Starożytnym Rzymie grupy zorganizowanych os...

Suwerenność państw i rodzaje

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Nauka o państwie
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1687

Za suwerenne państwo można uznać takie państwo, które w odpowiednio wysokim stopniu spełnia  nastepujące kryteria:  1. Posiada zwierzchnia władzę nad terytorium i ludnością  2. Może dobrowolnie nawiązywać równorzędne stosunki z innymi państwami i być członkiem swobodnie  wybranych organizacji mie...

System polityczny- ujęcia definicyjne

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Nauka o państwie
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1582

1.Polityka  2.Władza i władza polityczna  3.Ogranizacja polityczna i system polityczny  POLITYKA to  działalność polityczna; to dążenie do zdobycia i poszerzenia władzy, do wywierania  nacisku na władzę( podejście dynamiczne)  WŁADZA to  stosunek pewnego typu relacji, to  stosunek społeczny zacho...