Dr Ewa Załęski - strona 9

Administracja i prawo administracyjne - Przepis prawa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

Administracja i prawo administracyjne Pojecie administracji W nauce prawa administracyjnego mówi się o pojęciu administracji w trzech znaczeniach. W ujęciu podmiotowym administracja oznacza wydzielone w państwie różnorodne organy oraz skupione wokół nich jednostki organizacyjne powołane specjalnie ...

Administracja publiczna RP - Władza

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Administracja Publiczna w RP   Organ administracji publicznej - z definicji - jest to wyodrębniona jednostka organizacyjna aparatu państwowego pełniąca określone funkcje w dziedzinie życia społecznego. Konstytucja RP w Art. 171 ust.1 stanowi, że działalność samorządu terytorialnego podlega nadzoro...

Dochody samorządu terytorialnego - Samorządy lokalne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Źródła dochodu samorządu terytorialnego Samorządy lokalne mogą realizować swoje zadania tylko wówczas, gdy zostaną wyposażone w odpowiednie źródła dochodów. Dochody te przekazywane są samorządom lokalnym poprzez repartycje środków publicznych pomiędzy budżet państwa i budżety poszczególnych szczebl...

Podmioty administracji publicznej - Administracja zdecentralizowana

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 861

Podmioty administracji publicznej Administracja zdecentralizowana Upoważnione podmioty prawa prywatnego Administracja rządowa Administracja centralna Samorząd terytorialny Samorząd specjalny Zakłady publiczne Fundacje Terenowa administracja rządowa Administracja zespolona Administracja ni...