Dr Ewa Załęski - strona 8

Prawne formy działania administracji publicznej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1057

Prawne formy działania administracji publicznej. O ile źródła prawa dają nam pewien obraz podstaw prawnych do działań podejmowanych przez administracje publiczną, o tyle prawne formy działania powinny nam dać pewien obraz instrumentów, narzędzi stosowanych przez organy administracji publicznej. P...

Prawo administracyjne (Wierzbowski omówienie Ustaw)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 742

Prawo administracyjne (Wierzbowski + omówienie Ustaw ) Pojęcie Administracji Administracja jest pewną organizacją , składającą się z jednostek organizacyjnych wyposażonych w kompetencje określone w ustawach i tworzących pewien zamknięty układ organizacyjny, mający realizować zadania państwowe (pu...

Prawo administracyjne-podstawy administracji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 938

Prawo administracyjne-podstawy administracji Administracja publiczna - definicje pozytywne(I) i negatywne(II) -administracja publiczna nie da się zdefiniować pozytywnie, ale da się ją zdefiniować negatywnie, administracja publiczna jest to działalność państwa, która nie jest ani ponad prawodawcz...

Radiofonia i telewizja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 616

RADIOFONIA I TELEWIZJA OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROBLEMATYKI RADIOFONII I TELEWIZJI I GENEZA KRRIT Problemy radiofonii i telewizji należy postrzegać obecnie w pierwszej kolejności przez pryzmat praw i wolności obywatelskich. Art. 14. w I rozdziale Konstytucji brzmi: „RP zapewnia wolność pras...

Reforma Administracji Publicznej - Samorząd terytorialny - Gmina

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

REFORMA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NOWA KONSTRUKCJA W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM - ZESPOLENIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY Podział administracyjny Polski nie jest jednolity. 3 zasadnicze gr. Podziału: podział terytorialny, tworzony dla organów terenowych posiadające znaczenie zasadn...

Rodzaje dzienników urzędowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 805

RODZAJE DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH Wydawane przez Prezesa RM przy pomocy Kancelarii Prezesa RM i Rządowego Centrum Legislacji. Dziennik Ustaw RP (ogłasza się): Konstytucję, ustawy, rozporządzenia z mocą ustawy wydawane przez Prezydenta RP, rozporządzenia wydawane przez Prezydenta RP, RM, Prezesa RM...

Tabela gmina powiat województwo

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 756

Gmina Powiat Województwo Ilu radnych 0d 15 w gminach do 2000 do 45 15 do 40 tyś, potem po 2 na każde 20 tyś (…) … miejscowego, uchwalanie strategii rozwoju województwa, uchwały budżetowe, sprawy majątkowe, powierzenie zadań innym jednostkom, uczestnictwo w międzynarodowych zrzeszeniach reg...

Uprawnienia majątkowe związków wyznaniowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

UPRAWNIENIA MAJĄTKOWE ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH. W zakresie uprawnień majątkowych, a także innych praw, jakie posiadały związki wyznaniowe, zaszły poczynając od 1989 r. Istotne zmiany. Zostały zlikwidowane różnorodne ograniczenia swobody nabywania i dysponowania posiadanymi prawami przez związki wyz...

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

I. USTAWA z dnia 18 grud n ia 1998 r. o służbie cywilnej Służba cywilna powstała w celu: zapewnienia zawodowego rzetelnego bezstronnego politycznie neutralneg wykonywania zadań państwa Korpus służby cywilnej tworzą pracownic...

Zasady ogólne postępowania administracyjnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 658

ZASADY OGÓLNE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Zasada kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem prawa w postępowaniu. Zgodnie z art. 7 „ w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności”. Artykuł ten więc nakłada na organ administracji publicznej obowiązek kontrolowan...